2008-08-12

Skrev ner bombmanual vid besök i moské

Rättegången mot de åtalade i den islamistiska Glasvejsligan har nu påbörjats i Danmark. De tilltalade hävdar förståss att de är oskyldiga till att ha planerat terrorattentat på dansk mark. En av de tilltalade en 22-årig man skall ha deltagit i ett träningsläger för jihadister i Pakistan, innan skall han ha besökt Röda Moskén och där kopierat en bombmanual. Bevisläget torde vara ganska gott mot de jihadistiskt inspirerade männen, vilka både avlyssnades och videofilmades när de var i färd med att konstruera bomben. Då en teckning av en buss eller ett tåg där sprängladdningens placering var markerad påträffats i en av de tilltalades lägenhet misstänker man att de planerade ett attentat mot tåg- eller busstrafiken. På en av polisens upptagningarna sägs det att "måske flere hundrede vil dø". Sannerligen en from förhoppning av två mycket fromma muslimer.

Dessa såväl som andra jihadister är barn av den islamska reformation som den naiva europeiska intelligentian så ofta har önskat sig men inte förefaller att förstå, att den redan är här. Inte som de föreställde sig den, men den är ändock här på sina egna vilkor. Islam återtar nu efter en mycket lång tid i påtvingad dvala sakta men säkert sin gamla form, men de islamistiska kombatanterna är oense om vilken strategi som för tillfället är bäst i Europa, Mecka- eller Medinamodellen.

Detta är allas våran framtid, och även om anhängarna av Medinamodellen för tillfället är få så kommer tonläget att förändras när man genom den analkande demografiska skiftet hamnar i överläge . Allt annat vore att försmå Muhammeds yttrande; "I have been commanded to fight people until they testify that there is no god but Allah and that Mohammed is the messenger of Allah..." (Sahih Muslim 1:33). (se gärna Undercover Mosqué).

M.J

Inga kommentarer: