2008-08-07

Mer skattepengar till jihad för staten Israels utplånande

Regeringskansliet lät den 26 Juli meddela oss skattebetalare att ytterligare 50 miljoner av våra surt förvärvade pengar kommer att utbetalas som ett direktstöd till de Palestinska myndigheterna (det islamistiska Hamas och al-Fatah). Pengar som mycket väl kan komma att användas i väpnat jihad mot staten Israel eller kanske antisemitiska våldsförhärligande barnprogram på Palestinsk regeringstyrd Televison. Vilka garantier har man för detta, ställs det några krav på att man skall redovisa exakt vad pengarna går till. Skulle inte tro det.

Idag förefaller alla etablerade politiska partier i Sverige, oavsett var de står på vänster-högerskalan vara propalestinska. Se bara på herr Bildt.

M.J

Inga kommentarer: