2008-08-28

Ramadanfasta påbjuden även för icke-muslimska kommunal-/stadsdelsledamöter i Storbrittanien

I Storbrittanien har de troende muslimerna blivit så fyllda av mod och tillförsikt att de nu försöker påtvinga icke-muslimer att iakta fastan i samband med Ramadan.

Ett påbud utgick ifrån den nye ordföranden (?) i Tower Hamlets Council i östra London, Lutfur Rahman and hans ställföreträdande Siraj Islam,vilket fastslog att mötena under Ramadan skulle hållas nere till ett absolut minimum för att tillmötesgå de ledamöter som höll fastan. Meddelandet uppmanade även alla andra icke-muslimska ledamöter att låta bli att äta fram tills solnedgången, med andra ord att hålla fastan de också.

"Council bosses have also ordered that the town hall's business agenda should be reduced, with only seven scheduled committee meetings for the entire month, to deal with the Ramadan restrictions. Officers have also been barred from arranging any more and been told to explore ways of dropping some of the scheduled seven.Those going ahead generally start at about 6.30pm. So with sunset due to fall just after 7.30pm at the beginning of September and around 6.30pm by the end of Ramadan, the breaking of the fast will take place during meetings. At those points, there will be 45-minute adjournments to allow members to eat and pray, council leaders have ordered. But it is the arrangements for the food and other refreshments that has angered Cllr Eaton and the rest of her party, which includes two Muslim councillors. Normally tea, coffee and sandwiches are set aside for councillors to nibble at during evening meetings.But during Ramadan these will be reduced and complemented by special Muslim food packs containing chicken, lamb and vegetarian snacks." , It is requested that members do not partake of any refreshments until after the Iftar refreshments are served.

Islams strävan efter särställning och supremati visar sig här på lokal nivå, frågan är; - kommer de ansvariga politikerna och folk i största allmänhet att förstå detta varningstecken och se det för vad det är. Ett hot, ett löfte som tillsammans med så många andra signaler på senare tid (shariadomstolar/krav på särställning) varslar om större ting. Vad kommer inte de fromma muslimerna att försöka trumfa igenom när de blir fler och när de fått in fler representanter på nationella nivå. Vi talar inte ens om en majoritet. Kan man uppnå så mycket utifrån en minoritetsposition vad kommer man då inte att kunna uträtta inom en inte allt för avlägsen framtid.

Fallet England skulle också kunna tjäna som en varningsklocka för våra svenska politiker, tyvärr tror jag inte de är receptiva då de alla egentligen önskar fortsatt massimmigration från de muslimska länderna. En vink om detta ges i en ledare publicerad i tidningen Expressen den 23 juli i år, här får man reda på vad i alla fall några av våra folkvalda politiker har för uppfattning om ämnet. "Miljöpartisten Lena Klevenås tyckte att vi skulle bli 30 miljoner. Anders Ferm (s) och Mauricio Rojas (fp) höjde budet till 50 miljoner. Journalisten Jenny Morelli drog till med 80 miljoner i Kommunalarbetaren medan hennes kollega Torbjörn Björkman på Proletären toppade med 160 miljoner". Det är egentligen bara fantasin - och modet - som sätter gränser, skriver Expressen. Snarare lättsinnet och vansinnet. Förvisso talas det inte om muslimsk invandring men det är ju ändå det det facto handlar om i dessa dagar.

M.J

Inga kommentarer: