2008-08-24

Ingen organdonation mellan muslimer och kristna i Egypten

En ny lag i Egypten tillåter inte organtransplantation mellan kristna och muslimer och vice versa. Landets kristna koptiska minoritet (10%) anklagar nu the Egyptian Medical Association för diskriminering med hänvisning till organisationens nya regler.

"Hamdy El Sayed, head of the professional union argues that the measure is to protect poor people from being deceived and exploited by rich customers.“It is degrading for both religions if, lets say, a poor Christian has to sell his kidney to a rich Muslim, or a poor Muslim has to sell his kidney to a rich Christian.” El Sayed said. “It is not right for either religions and that is why we made this law so we can stop organ trafficking.”

Som svar på detta har den koptiska kyrkans företrädare Bishop Marcos sagt; “We all have the same Egyptian blood, but if the reason for the measure is to end organ trafficking, we reject it because it may also occur between believers of the same religion.”. Man är sålunda benägen att tro på andra religiöst bakomliggande orsaker till de nya reglerna och menar att lagen förstärker spänningar som redan finns mellan kristna och muslimer. “We are afraid that in future there will be hospitals for Christians and hospitals for Muslims,”.

Att det inom islam föreligger en skev människosyn som delar in och värderar människorna efter deras religiösa tillhörighet är ett obestridligt faktum. Dylika tendenser kan även ses i liknande sammanhang i Europa. Islamska sjukhus har bland annat varit på tal i Nederländerna. Jag har skrivit om det förut men det tål ändå att upprepas då det i så hög grad är illustrerande för hur ulema (de religiöst lärda) och religiösa muslimer i största allmänhet ser på saken. På internetsighten Islamguiden kan man i en artikel i sann islamsk anda läsa om organdonation; "...Givetvis så ges prioritet till en muslim i de fall då en donerande muslim är given ett val... ." , "I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet..." och "Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah and skada sina bröder.".

Ett annat illustrerande exempel för islamsk människosyn som också det tidigare har tagits upp är The Muslim Doctors and Dentists Association UK (M.D.D.A. UK) konstitution. Här framgår det att organisationen ser som sin främsta uppgift att främja muslimers goda hälsa, observera inte patienters hälsa rent allmänt, utan muslimers hälsa. Paragraf 2.1.4 lyder ordagrant; "To promote the preservation and protection of the good health of Muslims in the United Kingdom.". Enligt den muslimska logikens alla lagar är ju muslimen värd mer än alla andra då denne står närmare gud. Alla andra har ju genom att föreka Allah och hand profet Muhammed skändat
M.J

Inga kommentarer: