2008-08-14

Månaden Ramadan i jihads tecken

Den 9 augusti i år föreslog en medlem av det islamistiska forumet Al-Boraq att man skulle förgifta vattensystemen för Europas större städer. Han lär ha inlett sitt meddelande med att Ramadan nu snart står för dörren och att förgifta vattnet bara är ett av många alternativ för de monoteister (läs muslimer) som längtar efter att ge profeten sitt stöd.

Att fastemånaden närmar sig med stormsteg kan sporra militanta islamister till dylika illdåd. Det kan måhända förefalla både bissart och paradoxalt, men Ramadan har ända sedan slaget vid Badr 624 e.Kr förknippats med jihad och andra goda gärningar för Allahs skull. Jihad är enligt det klassiska islamska sättet att se en from gärning. "Allah's Apostle was asked, 'What is the best deed?' He replied, 'To believe in Allah and His Apostle' (Muhammad). The questioner then asked, 'What is the next (in goodness)?' He replied, 'To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's Cause'..." (Sahih Bukhari 2:25).

Professor Nizar Hamzeh, en specialist på politisk islam vid American University of Beirut har följande att säga om Ramadan "Ramadan is a month of commitment and renewal to their faith and also to their cause, whether by military or nonmilitary jihad," , "It is a month of martyrdom and commitment to one's Islamic ideology."

På sighten Jihad Unspun kan man läsa följande om muslimernas heliga månad, Ramadan. Här står det bland annat att läsa; "Combining fasting, the unique act of worship, with Jihad which is the Highest Intuition (Thurwat al-Sanam) of Islam, gave believing men and women of earlier generations an unbeatable combination that characterized Ramadan by battles of glory and victories over the unbelievers." och "At least eight major battles took place in Ramadan, some, such as the Battle of the Ditch, the Battle of Tabuk, and the Battle of Hittin, were more significant than others, and one, the Battle of Badr, was a turning point for Islam as a religion."

Vad har vi att lära av det här? Jo att fromhet och goda gärningar inte nödvändigtvis behöver betyda samma sak för alla människor. Att fromhet definieras på olika sätt inom olika kulturer och religioner, och att heliga månader (Ramadan) inte nödvändigtvis behöver gå i fredens och människokärlekens tecken.

M.J

Inga kommentarer: