2008-08-27

Islamofobens blogginlägg återigen censurerat av DN

Det förefaller som mitt senaste blogginlägg "Shariafonder introduceras i Sverige" har censurerats bort av DN (det är inte första gången). Lite förvånande är det dock då de blogginlägg som faktiskt har länkats också är kritiska till fonderna.

M.J

Inga kommentarer: