2008-08-20

Vårdcentraler för muslimer i Stockholm

I Metro kan man idag läsa att det kan bli aktuellt med vårdcentraler för olika etniska grupper och religioner (läs islam). Ansvariga för Vårdval Stockholm uppger att minst två vårdcentraler har uttryckt ett intresse för att öppna verksamhet med inriktning på vissa etniska eller religiösa grupper. - Vi vill nå de invandrarkvinnor som i dag inte vill komma till sjukvården, säger läkaren och den islamisten (?) Adam Halimonson till Dagens Medicin. Skall vi alltså redan nu få vårdcentraler med halalstämpel där kvinnor skall erbjudas manliga läkare och sjukskötare, dit förståss vi icke-muslimer också tvingas gå om vi råkar bo i ett sådant område.

Vad kommer vi att få se. Enbart muslimsk personal, toaletter som är vända i ett korrekt förhållande till Mecca, bönerum med andra faciliteter som behövs för att den fromme muslimen skall kunna iakta alla föreskrifter för rening innan bön (Wudu). Och framför allt hur kommer man att förhålla sig till de allmänt föreskrivna reglerna för hygien och andra grundläggande föreskrifter som sekretess.
Hur kommer det att bli, kommer man att prioritera muslimsk vårdpersonal i de framtida anställningsförfarandena för att de vårdsökande skall slippa möta icke-muslimer i intima situationer. Kommer vårdcentralerna att priotera de muslimska patienterna före de andra i sann islamsk suprematistisk anda. Vi får hoppas på att övervakningsmekanismerna kommer att fungera bättre än de tycks göra på de muslimska friskolorna.

Tror våra politiker att det här verkligen främjar integrationen, är inte det här en eftergift för islams grepp om de troende och förstärker det inte snarare segregationen och muslimens vilja att positionera sig i en särställning.

M.J

Inga kommentarer: