2008-08-26

Danmark tar ännu en gång ställning för yttrandefriheten

Efter att förläggarna i såväl U.S.A som Serbien har backat ur och inte vågar ge ut Sherry Jones debutnovel The Jewel of Medina där Aisha profetens barnhustru är huvudpersonen, verkar det som om boken får något av världspremiär i Danmark istället. Trykkefriheds- selskabets Bibliotek har erbjudit sig att ge ut den, och dess representant Helle Merete Brix berättar att man nu har varit i kontakt med Sherry Jones' agent och fått ett postivt preliminärt gensvar på sin förfrågan.

Beslutet att inte ge ut den i U.S.A har motiverats med att man inte vill riskera vare sig författarens eller sina anställdas liv då boken eventuellt skulle kunna såra muslimers känslor och av militanta jihadister tas som enförevändning att iscensätta hämnaktioner.

Beslutet har mötts av kritik från Salman Rushdie och Kurt Westergaard (satirtecknaren). "If the major publishers loose their nerve then I'm afraid that others will follow suit. The big publishers ought to set a good example. The fanatics have won." säger Westergaard i en kommentar.

När kommer boken på svenska, känner någon förläggare sig manad?

M.J

Inga kommentarer: