2008-05-24

Mohammad Fazlhashemis intellektuella oärlighet

Redan när jag såg det SVT-debatt som sändes 6:e mars i år och handlade om islam, retade jag mig på den intellektuella ohederlighet islamvetaren Mohammad Fazlhashemi lade idagen. På sedvanligt manér pläderade han för det i hans tycke orättvisa i att islam som helhet får skulden när en muslim begår ett terrordåd, till skillnad mot när exempelvis en kristen utför det. Genom detta påstående lyckades han negligera jihads framträdande roll i islams heliga texter, samt dess historiska roll som spridare av islam över världen. Jihad är de facto en institualiserad del i sharian, och hålls av de rättslärda att vara ett obligatorium. Något tillnärmelsevis liknande finns inte inom kristendomen och har aldrig funnits. Enligt Shafiskolans shariamanual ´Umdat al-Salik av Ibn Naqib al-Misri står att läsa följande om jihad. "THE OBLIGATORY CHARACTER OF JIHAD o9.1 Jihad is a communal obligation (def.c3.2)", "... As for subsequent times, there are two possible states in respect to non-Muslims. The first is when they are in their own countries, in which case jihad (def.o9.8) is a communal obligation" och "THE OBJECTIVES OF JIHAD O9.8 The caliph (o25) makes war upon Jews, Christians and Zoroastrians (N. provided he has first invited them to enter Islam in faith and practice, and if they will not, then invited them to enter the social order of Islam by paying the non-Muslim Poll tax (jizya, def:011.4)...." "... until they become Muslim or else pay the non-Muslim poll tax ..." (´Umdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994. s.600ff). I en infogad certifiering utfärdat av en av de absolut främsta skolorna för studier i islam och sharia, al-Azhar i Egypten, står att läsa "... we certify that the above -mentioned translation corresponds to the Arabic original and conforms to the pratice and faith of the orthodox Sunni Community (Ahl al-Sunna wa al-jama´a)." (´Umdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994. s.xx). Och det kan inte nog betonas att detta är vad man fortfarande lär ut på al-Azhar, och återfinns på de flesta andra juridiska och religiösa skolors curricula i den muslimska världen.

Denne Fazlhashemi yttrade dessutom någonting i stil med att förutom självmordsattentatet 2005 i Londons tunnelbana så rörde sig det endast om något enstaka fall som kapitalt misslyckats, och som visade på att det handlade om amatörer. Av någon anledning bemöttes inte något av dessa påståenden vid tillfället. För att ta det sistnämnda först, så är väl likväl ett misslyckat attentat eller planerat försök till attentat ett uttryck för den islamiska jihadtanken. Det avgörande är väl inte nivån av professionalitet, utan avsikten och de bakomliggande bevekelsegrunderna. Att det sedan bara skulle ha rört sig om ett enstaka attentat är ett klart understatement. Den som följer utländsk media vet att antalalet förhindrade attentat är betydande, och att det enkom beror på säkerhetspolisens spaningsarbete som vi har att tacka för att inte många, många fler människor har dött eller allvarligt skadats i jihadisternas krig mot väst.

I Europols årliga rapport kan man läsa följande; "In 2007, the EU saw two failed and two attempted attacks related to Islamist terrorism; 201 suspects were arrested.", och "The failed and attempted attacks in the member states aimed at causing indiscriminate mass casualties by means of detonating a main charge composed of home-made explosives. In two cases the suspects attempted to produce TATP." Att notera var dock att så pass många som 199 av 449 (ca 44%) dömda terrorister detta år var islamister. Hade det inte varit för de baskiska och korsikanska separatisterna hade islamisterna stått för en väsentligt större andel. I rapporten sägs det vidare; "The Netherlands, Portugal and Spain reported that the general threat of an attack by Islamist terrorists on their territory increased during 2007. In France and Italy, the threat remains high. The UK has estimated the risk of an attack as highly likely.", och "The UK reported a significant and increasing number of suspects that are under investigation on suspicion of Islamist terrorism. At the time of the 11 September 2001 attacks in the US, approx. 250 Islamists were under investigation on charges of terrorism in the UK. Since then, there has been a major increase in numbers: from 500 people under investigation in July 2004, the figure reached 1,600 by the end of 2006. In November 2007, the British Security Service was looking at no fewer than 2,000 individuals posing a direct threat to national security." På samma sätt upplever säkerhetspolisen PET situationen i Danmark "Terroraktiviteterne herhjemme har nu så stort et omfang, at der et eller flere steder i Danmark hele tiden er enkeltpersoner og grupper af militante islamister i gang med at forberede terrorhandlinger, her eller i udlan­det. Det oplyser PET til Politiken."

Att likt Mohammad Fazlhashemi bagatellisera detta är oansvarigt och inger inget större förtroende. Att som muslim bortförklara eller förtiga det intima sambandet mellan de militanta jihadisterna och islam självt är vilseledande och rent ut av snudd på lögnaktigt. Denne man borde veta bättre. Oaktat detta anser dock jag att den stora faran främst inte ligger hos de väpnade islamisterna utan hos de som verkar fredligt inom systemet i riktning mot ett shariaanpassat samhälle. Och som givetvis ytterst när tiden är mogen genom demokratin och en vald majoritet utan tvekan kommer att avskaffa demokratin som vi idag känner den och införa den islamiska sharian fullt ut.

Anledningen till att jag kom att skriva denna artikel står att finna i det senaste misslyckade terrorattacken i Exeter samt hotet mot "The Bluewater center" av den före detta läraren Saeed Ghafoor. Samma Bluewater centre (Europas största shoppingcenter beläget i Kent) som även tidigare varit uppsatt som ett mål för en terroristcell ledd av Omar Khyam som förra året dömdes till fängelse för ett annat planerat bombattentat.

M.J

2 kommentarer:

Anonym sa...

enligt islam så ska man inte begå jihad av de anledningar dagens terrorister använder. det är deras felaktiga beslut, inte islams.

dessutom är sann jihad inte att kriga och döda folk. det är något du glömmer.

man ska inte döma en religion baserat på en minoritet som tolkar det fel. majoriteten muslimer begår inte den ty pav jihad du åsyftar. Även om minoriteten du åsyftar begår det i islams nam noch islam därmed ligger til grund för detta så är det ju inte islams fel eller alla muslimers fel.

/Hiro

Xx sa...

Bäste Hiro!

Läs på bättre innan du skyller på en liten minoritet.

Kan du inte läsa innantill, jihad är inskriven som ett obligatorium i sharian.

Islam har spridits med svärdet från dess tillkomst fram tills de muslimska länderna kom i ett ekonomiskt och tekniskt underläge.

Att jihad inte har varit aktuellt under de senaste århundradena beror således inte på att religionen har förändrats utan snarare på att de muslimska länderna har befunnit sig i ett underläge, ungefär som första tiden i Mecca.

Det jihad som omnämns i korane och haditherna är just i bemärkelsen krig mot icke-muslimerna.

Menar du att ulema tolkar islam fel eller? Menar du att Khomeini och hans efterföljare tolkar islam fel, Menar du att al-Azhar i Kairo och de flesta andra religiösa och juridiska skolor tolkar islam fel.

M.J