2008-05-06

Bloggen Muslimska friskolan nedlagd på grund av hot!

Ev de bästa islambevakande bloggarna i Sverige "Muslimska friskolan" läggs ned idag efter nya och allvarliga hot. Det är en stor förlust och visar onekligen på att när man bloggar om islam så gör man bäst i att göra det under pseudonym. När jag själv startade upp Islamofoben förra året var det en av de saker jag hade att ta ställning till. Efter att ha talat med familjen och goda vänner kom jag helt sonika fram till att det måste ske genom pseudonym. Det vore inte rätt att utsätta andra i min närmaste omgivning för eventuella trakasserier eller hot och dessutom vore det klart kontraproduktivt att tvingas stänga ner bloggen på grund av detta.

M.J

Inga kommentarer: