2008-05-30

"Women have to be more careful, since they have stimulants,"

Att Turkiet skulle vara den islamska världens enda sekulära stat är något man ofta brukar höra, detta är en sanning med modifikation. Enligt Spiegel online International varnar nu Turkiets högsta religiösa auktoritet, den statliga myndigheten Diyanet, i en artikel på sin hemsida kvinnor för att flirta, använda parfym och smycken samt för visa sin figur; "Women have to be more careful, since they have stimulants," och "The women communicating with strange men should speak in a manner that will not arouse suspicion in one's heart and in such seriousness and dignity that they will not let the opposite party misunderstand them, that they should not show their adornments and figure and that they should cover in a fine manner."

Beträffande användandet av parfym hänvisas det till att "the role model himself", "His highness the Prophet Muhammad did not think kindly of women who put on perfumes outside their homes and go strolling and saw this as immoral behavior,". Artikeln slår vidare fast att kvinnor inte bör umgås med män i det privata, såvida de inte är gifta. Vidare ifrågasätts arbetsplatser där kvinnor och män jobbar tillsammans.

Uppenbarligen anser den religiösa myndigheten, vilken också organiserar landets 70 000 "präster", att det finns ett problem med rådande situation, och att allt för många kvinnor har ett uppträdande som inte står i samklang med vad sharian föreskriver. Även om den inte fungerar som landets lag har den ett stort inflytande på människors dagliga liv och leverne, då den ligger till grund för de religiösa ritualerna, föreskriver vad som för den fromme muslimen är haram (förbjudet) och halal (tillåtet) och således också fungerar som en moralisk vägledare.

M.J

Inga kommentarer: