2011-03-10

Mohammed Amin Kharrakis Doublespeak eller att tala med kluven tunga

Mohammed Amin Kharraki har i egenskap av ordförande i Sveriges Unga Muslimer de senaste åren bjudit in virulenta homofober, registrerade anti-semiter och förespråkare av våld mot olydiga hustrur. Om han är emot alla former av extremism måste detta då falla inom ramen för ett slags "normalt" icke-extremt islam får man anta. Tydligen är också denna man och hans vänner inom Muslimska Mänskliga Rättighetskommiten också mötessabotörer av allt att döma. Allt detta kan man läsa om i Khadaffi Husseins utmärkta artikel "Sluta fjäska för sekten Unga Muslimer" (Newsmill). Då jag inte förmår mig skriva ihop en artikel om denne man väljer jag att med denna kortfattade introduktion hänvisa till ovanstående artikel. Läs den och lät er inte luras av denna räv. Läs lite om Taqyyia och kitman så kommer ni att förstå att vara på er vakt i framtiden.

Tillägas skall att moderation som ju torde kunna uppfattas som extremismens motsatts enligt islamskt religiöst lärda brukar definieras enligt följande; "... Moderation in religion means that one does not exaggerate and go beyond the limit set by Allaah, and that one does not neglect it and fall short of the limit set by Allaah. Moderation in religion means following the example of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). Exaggeration means trying to do more than he did, and negligence means not reaching that level..." Detta innebär således att saker som vi uppfattar som extrema av en troende muslim kan sägas ligga inom moderationens gränser. Moderation inom islam kan således vara att ta mindreåriga barnhustrur (Aisha/6år), att idka sexuellt umgänge med dem innan de uppnått könsmognad (Aisha 9år), att slå sin uppstudsiga hustru om hon inte lyder, att implementera sharians alla aspekter inklusive dess strafflagstiftning (hudud) beträffande brottsmål om tjuvnad (kapade lemmar), hor och otukt (100 piskrapp eller stening), att hetsa mot icke-muslimer (särskilt judar) och att bedriva väpnat jihad mot världens icke-muslimer. Samt mycket, mycket mer.

DN

Inga kommentarer: