Submission Is Not Our Way

Loading...

2011-03-31

Fredens Religion (läs islam) igen?


Är det en misunderstander av Fredens Religion (läs Islam) som har haft planer på att slå till igen? Denna gång på en fotbollsarena i Dortmund, Tyskland. Islamofoben sätter en slant på det, vad skulle det annars vara, en kristen fundamentalist, en buddistisk munk eller kanske en sibirisk shaman? Vad tror ni.

M.J

En liten uppdatering med en bekräftelse av att det verkligen har rört sig om en mordlysten jihadist har vänligt nog inrapporterats av en läsare.

DN The Local

2011-03-16

Svenska kyrkans Imam attackerad av Aldebe

Det kan inte vara lätt att vara Imam och leka religiös dialog med de kristna. Det har Othman al Tawalbeh svenska kyrkans nya Imam fått erfara. I media har man kunnat läsa att han fått varningar från SÄPO, dessa förefaller att ha sin grund i en text författad av rikskändisen Aldebe som tydligen fått stor spridning i arabvärlden. I texten skall han tydligen anklagas för att ha lämnat den rätta tron och för att vara en apostat, något som enligt sharian är förenat med döden. Därav våra kära myndigheters oro över hans välbefinnande. Detta får väl sägas visa på det oerhört svåra "att finna nya vägar" inom islam och den hotbild som omedelbart tonar upp sig mot den som på något sätt avviker i allt för hög grad från den islamska ortodoxin. Personligen betraktar jag närmast Othman som en typisk Taqyyiamuslimsk Imam som givit en personlig antagonist chansen att göra ner honom inför den muslimska menigheten. Endast Gud vet.

The Local

HD

2011-03-11

Terrordömda muslimer i U. S. A kraftigt överrepresenterade

Muslimerna i U.S.A känner sig utpekade och stigmatiserade av den pågående hearingen om radikaliseringen inom dem muslimska gruppen av medborgare. Statistik och även andra indikationer tyder på att vi sedan en tid tillbaka faktiskt kan se en sådan. Muslimska företrädare och andra motståndare till hearingen menar att den i sig kan bidra till ytterligare radikalisering bland landet troende muslimer. Tvärtom skulle jag påstå att det vore näst intill en underlåtelsesynd att inte titta närmare på det. Enligt framtagen statistik så utgör hela 80 procent av de som dömts till förberedelse av terrorbrott av just muslimer, samtidigt som de endast utgör 1 procent av befolkningen. Alltså en helt remarkabel överrepresentation när det kommer till benägenhet att idka terror.
SvD

2011-03-10

Mohammed Amin Kharrakis Doublespeak eller att tala med kluven tunga

Mohammed Amin Kharraki har i egenskap av ordförande i Sveriges Unga Muslimer de senaste åren bjudit in virulenta homofober, registrerade anti-semiter och förespråkare av våld mot olydiga hustrur. Om han är emot alla former av extremism måste detta då falla inom ramen för ett slags "normalt" icke-extremt islam får man anta. Tydligen är också denna man och hans vänner inom Muslimska Mänskliga Rättighetskommiten också mötessabotörer av allt att döma. Allt detta kan man läsa om i Khadaffi Husseins utmärkta artikel "Sluta fjäska för sekten Unga Muslimer" (Newsmill). Då jag inte förmår mig skriva ihop en artikel om denne man väljer jag att med denna kortfattade introduktion hänvisa till ovanstående artikel. Läs den och lät er inte luras av denna räv. Läs lite om Taqyyia och kitman så kommer ni att förstå att vara på er vakt i framtiden.

Tillägas skall att moderation som ju torde kunna uppfattas som extremismens motsatts enligt islamskt religiöst lärda brukar definieras enligt följande; "... Moderation in religion means that one does not exaggerate and go beyond the limit set by Allaah, and that one does not neglect it and fall short of the limit set by Allaah. Moderation in religion means following the example of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). Exaggeration means trying to do more than he did, and negligence means not reaching that level..." Detta innebär således att saker som vi uppfattar som extrema av en troende muslim kan sägas ligga inom moderationens gränser. Moderation inom islam kan således vara att ta mindreåriga barnhustrur (Aisha/6år), att idka sexuellt umgänge med dem innan de uppnått könsmognad (Aisha 9år), att slå sin uppstudsiga hustru om hon inte lyder, att implementera sharians alla aspekter inklusive dess strafflagstiftning (hudud) beträffande brottsmål om tjuvnad (kapade lemmar), hor och otukt (100 piskrapp eller stening), att hetsa mot icke-muslimer (särskilt judar) och att bedriva väpnat jihad mot världens icke-muslimer. Samt mycket, mycket mer.

DN

2011-03-02

Islam markerar sin närvaro i det offentliga rummet

Bilder från ett arabland? Nej, sådana här (oftast olagliga) handlingar blir allt vanligare förekommande i Europa såväl som i U.S.A, när de troende muslimerna vill markera sin närvaro, ta plats och visa att de inte skyr andra än Allah. Ofta på trotts och helt utan respekt för värdlandets/det nya hemlandets lagar och rådande inställning till religionen som en i huvudsakligen privat angelägenhet.


I Aten, Grekland.


I Paris, Frankrike.


Marseille, Frankrike.


I London, England.


I Milano, Italien.


I Oslo, Norge.


I Moskva, Ryssland.


I St:Petersburg, Ryssland.


Vid Capitol Hill i Washington, U.S.A.


Vid Vita Huset i Washington, U.S.A.


På Manhattan, New York, U.S.A (laglig manifestation)