2007-10-04

Lära känna islamkonferens, muslimska intresseorganisationer i samarbete med regeringen?

På islamOnline.net står det att läsa att ledare för muslimska organisationer i Sverige planerar för en konferens som ska låta svenskarna få bekanta sig med islam. Denna "lära känna islamkonferens" ska organiseras i samarbete med den svenska regeringen, påstås det. Om nu detta stämmer inställer sig frågan om det är vi, Sveriges skattebetalare, som själva genom skattesedeln ska få betala för de muslimska organisationernas propaganda? Borde inte medborgarna i så fall ha rätt till en mer allsidigt hållen information, än den förljugna bild som sannolikt kommer att ges av de muslimska intresseorganisationerna? Borde man inte kunna kräva av statsmakterna, att även kritiker, borde ges ett likvärdigt utrymme i den tänkta konferensen. Kanske med internationellt namnkunniga islamkritiker som David Spencer, Ayaan Hirsi Ali och Bat Yeór, eller någon annan. Skulle man inte kunna bilda en påtryckningsgrupp av något slag som kunde bevaka den här frågan? Kan detta möjligtvis vara någonting för det nybildade SIAS ?

artikeln i islamOnline.nethttp://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1189959343888&pagename=Zone-English-News/NWELayout


M.J

Inga kommentarer: