2007-12-22

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR MUHAMMED OCH ISLAMOFOBEN


11 kommentarer:

Anonym sa...

Jag instämmer verkligen i din åsikt om islam. Det finns nog bara en grupp människor som är värre, och det är romer. Men det kanske är samma sak? Backa några sekel och de har bergis gemensamma nämnare.

Hehe, jag såg ett par mussar på ICA Maxi här i Växjö härom månaden. Tjejen såg ut som om hon hade ett tält över sig, en fotsid klädnad. Jag, iklädd svart kostym och slips, stirrade på henne, varpå hon på bred skånska yttrade:
"Ja, va faaan glor'u på"?

"Ingenting särskilt", svarar jag snabbtänkt, "jag tittar bara på Dajm-påsarna bredvid dig...".

Läs: Du ser ut som en Dajm...

:-)


Godspeed,
Danne

Anonym sa...

Jag som trodde att Ni sk smygnazister slogs för samma sak som Islamister?

Eller vänta nu Ni är ju varesig nazister eller rasister. Ni är ju mera kritiker till systemet som slåss för det fria ordet som ni säger inte längre finns.

Att få stämpeln rasist lär ju knappast vara något ni vill ha eller hur? Ack det är lite svårt att veta vad ni egentligen är alla gånger.

/Musse

Anonym sa...

Hej Anonym!

Jag förbehåller mig rätten att inta ett kritiskt förhållningssätt till en intolerant och inhuman religion på samma sätt som jag gör till mer renodlat politiskt perverterade ideologier såsom nazism.

Traditionell högerextremism (läs nazism och fascim) bevakas ju som bekant på ett helt annat sätt än suspekta ideologier med religiösa förtecken. Islam har ju i väst den fördelen att de flesta av dess utövare kommer utifrån, och därmed inte på samma sätt utsätts för kritiska granskning och fördömanden.

Fö att ta ett exempel: Om ärkebiskop Anders Wejryd gick ut och sa att de som önskade lämna svenska kyrkan förtjänade att dödas(jämför islams doktriner beträffande apostater), skulle inte hans och den svenska kyrkans anseende då vara förstört för alltid? Troligen. Hans huvud skulle krävas på ett fat och kyrkan skulle tvingas att ifrågasätta sina läror, eller få finna sig i en kraftigt krypande skara medlemmar.

Ett annat exempel: Skulle verkligen en kristen präst med samma unkna kvinnosyn som den "moderate" imam Abd al Haqq Kielan tillåtas deltaga vid riksdagen öppnande? Knappast.

Etnicitet är ovidkommande!!! , men det faktum att det flesta utövare inte är etniska svenskar ska inte vara ett skäl till att underlåta sig kritisera en intolerant och vålsförhärligande religion. Inte desto mindre då den har universella politiska anspråk "Striden mot dem, tills det ej finns någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga"(sura 2:189).

Läs "Why i´m not a Muslim" av den före detta muslimen ibn Warraq så kommer du förmodligen att förstå att islamofobi (rädsla för islam) inte nödvändigtvis har något med rasism, xenofobi eller nazism att göra.

Hälsningar till Musse

M.J

Unknown sa...

Hej!

Min fråga är kort. Känner du över huvutaget någon muslim?

Jonas Bergström

Anonym sa...

Hej Jonas!

Nej jag känner ingen muslim, men jag känner inte heller någon nazist. Skulle detta göra mig inkapabel att döma ut nazismen som en rasistisk och inhuman ideologi?
Måste jag känna någon muslim för att vara kapabel till att kritiskt granska denna religions dogmer?

Hälsningar

M.J

Unknown sa...

Hej!

Nej men jag har en uppfattning av att de absolut flesta islamofober inte känner någon muslim precis som de flesta rasister och Sverigedemokrater inte känner någon invandrare.

Du behöver inte lägga ord i munnen på mig. Vill bara uppmärksamma dig om att islam i sig inte är en våldsam religion och att det står i koranen "att döda en människa är som att döda mänskligheten".

Dessa muslimska extremister och terrorister du skriver om på din blogg utgör bara en liten del av världens muslimer. Jag har träffat och känner många muslimer och jag är inte ett dugg rädd.

Religioner kan alltid missbrukas för att uppnå andra syften. Den kristna historien är inte heller den fläckfri. Den är kantad av blodiga korståg, våld mellan protestanter och katoliker, missionerade som också gjorde att hela Afrika lades under Europa osv.

Ta Georg Bush som anföll Irak eftersom Gud hade sagt till honom det eller Slobodan Milošević som begick folkmord på muslimer eller de galna prästerna på Nordirland som uppmana sina anhängare att kasta sten på varandras barn. Eller gerilla gruppen LRA (Herrens motståndsarmé) som vill göra Rwanda till en stat baserat på kristendom osv och för att uppnå detta använder de sig av barnsoldater och blodigt krig. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst.

Nu skulle vi kunna granska dessa fall och säga att kristendomen är en blodig och fundamentalistisk religion som vi bör akta oss för men då har vi dragit alla över en kam utan att se till den stora massan.

Precis på samma sett gör du nu. Du tar vissa fall och drar sedan slutsatsen att Islam i sig är en livsfarlig religion och alla muslimer är terrorister och dessa bör vi akta oss för.

Anonym sa...

Hej igen Jonas!

Jag lade orden i munnen på dig för jag så väl känner igen den typ av resonemang du för, att icke-muslimer inte skulle rädas islam om de personligen lärde känna muslimer. Mycket riktigt var det ju också det du var ute efter, bara att du inte sa det rakt ut.

Vad jag kritiserar är ju inte den enskilde muslimen utan islams dogmer och trosatser.

Visst kan alla religioner missbrukas för att uppnå andra syften som du säger. Ideologiskt ligger dock kristendomen och islam långt ifrån varandra, jag skulle vilja hävda att det enda de har gemensamt är att de båda vill hävda ett ursprung i Abraham, är monoteistiska och i viss mån är bärare av ett mosaisk religiöst arv. Det är allt. islam växte på ett helt annat sätt en kristendomen fram genom ett faktiskt krig i religionens namn. Och glöm inte att denna plikt faktiskt är institualiserad i sharia, gudslagen (se, The Reliance of The Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994, s.601).

Att sedan kristendomen genom den kyrkliga organisationen kom att perverteras torde snarare kunna tillskrivas allmänmänskliga tillkortakommanden och maktens korrumperande verkan. Det finns ingenting i nya testamentet som kan sägas legitimera våld mot ickekristna. Ingen sura 47:4 som säger "När I möten dem som äro otrogna så halshuggen dem tills I anställt ett blodbad bland dem" eller ".. Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra..."(sura 48:28-29).

Det är koranens och sunnans hat mot ickemuslimerna och det faktum att de uppmanar till fysiskt våld och dödande som ger en dålig smak i munnen. De heliga skrifterna legitimerar till illdåd och ingen vill eller vågar ta avstånd från dem. De är inkapslade i islams lag och det är lika med apostasi att ifrågasätta någon av dem. Vilket i muslimska länder är förenat med dödsstraff, och i västerlandet med hot och misshandel från fromma muslimer.

Jag förstår inte att man så desperat vill försvara en sådan med våld, hat och intollerant religion. Jag förstår det helt enkelt inte.

Förresten sura 5:35 som du åberopar låter väl fin, men läs sedan den efterföljande 5:37 så får du se vad den har att säga om oss otrogna."Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis..." Det kan räcka - Fredens religion pyttsan.

Förresten läs på lite på om abrogatíonens roll i anslutning till korrekt läsning av koranen, på så sätt kan missförstånd undvikas.

Hälsningar M.J

Unknown sa...

Påståendet att det enda kristendom och islam har gemensamt är Abraham visar på stor okunskap. I princip hela gamla testamentet finns med i koranen. Ur ett muslimskt perspektiv är gamla testamentet och nya testamentet tidigare guds skrifter. Alla profeter som nämns i gamla testamentet är gemensam för kristendom, islam, judendom. Till och med Jesus nämns i koranen. En muslim kan inte bortse från Jesus eftersom han också är en mycket viktigt profet för muslimerna.

Islam betyder underkastelse och bekänna sig till islam innebär att leva ett det budskap som grundar sig på vokalerna på arabiska slm, som betyder fred.

Kristendomen spreds i Europa genom korståg. Sverige korståg kristnande av Finland gick till så att döp dig annars tappar du huvudet. Detta var knappast en fredlig spridning av kristendom.

Jag påpekade i min förra kommentar att de bara skriver om extremister, fundamentalister och terrorister som bara utgör någon promille av alla världens muslimer.

Till skillnad från dig känner jag många muslimer och där av har jag förstått att muslimer inte skiljer sig nämnvärt från kristna eller judar. Jag har upptäckt att jag har otroligt mycket gemensamt med mina muslimska vänner. Och jag är inte de minste rädd för dem. De skulle aldrig få för sig att döda för islam. För dem är det helt oförenligt med islam.

Din blogg är naturligtvis oerhört vinklad och jag undrar vem som har matat dig med alla denna rädsla för islam.

Anonym sa...

Bäste Jonas!

Jag förstår nu att det är en presumtiv konvertit jag har att göra med, och att inga argument fungerar, hur goda de än månde vara.

Du väljer att bortse från mina citat som hämtats från koranen och sunnan. Som alla visar på intolerans, förakt, hat och uppmaningar till våld mot alla som står utanför utanför umma, muslimernas gemenskap. Du vet väl att man som muslim enligt sharia, islams heliga lag egna ord inte har rätt att välja och vraka bland surorna. "ACTS THAT ENTAIL LEAVING ISLAM. O8.7 (7) To deny any verse of the Koran or anything which by scholarly consensus (def:b7) belongs to it, or to add a verse that does not belong."(The Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. s.597). Med andra ord måste du om du konverterar och vill leva ett liv i islam även acceptera dessa fascistoida suror, eller leva som en hycklare.

Avslutningsvis bemöter jag här dina påståenden punkt för punkt.

Du säger mycket riktigt att islam förutom underkastelse även betyder fred. Salam, ja möjligtvis som hälsningsfras, As-salaamu Alaikum/peace be upon you, muslimer emellan, men knappast fred till de otrogna. Sådna frivola och lättsinninga tolkningar skulle knappast accepteras av ulama, de skriftlärde.

Du måste väl se det befängda i att man mitt i brinnande krig med en offensiv krigföring mot judiska stammar, arabiska polyteister och kristna ger Muhammed sina nya religion namnet fred. Kontexten min kära, kontexten glöm inte kontexten för att uppnå full förståelse.

Javisst har islam såväl som kristendomen ett betydande religiöst arv i moseböckerna och gamla testamentet. har inte påstått något annat heller. Om du läser innantill så skrev jag i mitt senaste svar till dig; "i viss mån är bärare av ett mosaiskt religiöst arv". Kanske “i viss mån” var ett mindre understatement, men det gör i sak ingen skillnad vad gäller islams egentliga natur.

Att “Kristendomen spreds i Europa genom korståg” har du fått rejält om bakfoten. Mig veterligen kan man bara tala om svärdsmission i Sachsen, Baltikum och Finland och mot det område som låg under de norska jarlarna i Trondheim. Efter kristendomens införande som statsreligion i det romerska imperiet under kejsar Theodosius regering (375-397 e.Kr) rör det sig främst om missionärsaktiviteter med risk för det egna livet i de hedniska områdena i norr, samt genom att de hedniska hövdingarna och kungarna valde att konvertera och därmed åtföljdes av sina undersåtar. Huruvida de gjorde av uppriktig tro på Jesus Kristus eller av mer pragmatisk praktiska och mer världsliga ändamål lämnar jag osagt. Islam spreds tvärt emot från början till slut genom krigföring , övervåld och genom att göra livet lättare och mer uthärdligt för den som konverterade.
Återigen visor du på en enastående förmåga att inte kunna eller vilja se skillnad på lära och praktik. I islam är jihad sanktionerat, legitimerat i de gudagivna skrifterna, och varje from muslim påbjuds jihad som ett obligatorium. “o9.4 Those called upon (O: to perform jihad when it´s a communal obligation) are every ablebodied man who had reached puberty and is sane”. (The Reliance of The Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994, s.601). Så är inte fallet i någon annan religion.

Jag skriver inte om extremister, fundamentalister och ”sådana som har kapat religionen”, även om de finns med på ett hörn, underligt vore det annars. Det jag skriver om är islam och dess läror, det vill säga det liv i islam som koranen och sunnan påbjuder, otvivelaktligen kan det också finna gulliga aspekter även i en religion som islam, men det överskuggande är ändå förekomsten av dessa utsägelser om oss otrogna och vad ni skall göra med oss. Det är ett faktum dina muslimska vänner inte kan tala sig ifrån, utan att ta avstånd och distansera sig från Allhas egna ord. Som jag skriver i min programförklaring; den dag företrädarna för de muslimska föreningarna och ulama i tydliga ordalag och offentligt tar avstånd från dessa partier i koranen och sunnan så kanske jag läger ner min verksamhet. Kanske är beroendet av också i helig lag sanktionerade begrepp som Taqiyya, Kitman och Iham. r10.3 Scholars say that there is no harm (def:p8.2(A) in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..."(Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994.s.748).

Då det inte går att övertyga dig genom argumentation då du redan har låst dig i din uppfattning, vad vet jag kanske i missriktad solidaritet med dina muslimska vänner, kommer jag att avsluta med detta svar. Det känns som sagt inte längre meningsfullt då du förefaller blunda för realiteter och får väl sägas vara aningen naiv.


Hälsningar M.J

Anonym sa...

Jag kan inte förstå vad man vinner på att ägna sin tid åt förakt.. Av det jag läst så förstår jag att ni inte vet något om muslimer, utan ni går snarare på fördomar och bygger upp det med en mängd material som styrker det. Men jag känner en svensk kille vid namn Viktor som konverterat till Islam med förklaringen att han aldrig sett så mycket kärlek. Jag måste till er besvikelse hålla med honom för det har jag också sett. Kristendomen och Islam skiljer inte i traditioner, det sker fullt med hedersmord inom Kristendomen, se bara på syrianerna. Kvinnorna har max lika mycket rättigheter som en muslimsk. Det handlar om kultur, inte religion. Och någon så välinformerad borde väl ändå kunna förstå detta. Islamofobi är bevis på rädsla och okunnighet. Terrorism är ett begrepp som bara går under Islam, precis som hedersbegreppet. När en svensk man skadar sin fru så döms han till vård eller liknande eftersom han anses ha lite problem medans en muslim direkt kopplas till hedersvåld. Vakna ur denna bubbla, se, ut och införskaffa erfarenheter istället för att "blaja" på här. Alla människor har inte haft samma förutsättningar, grattis du som levt i skyddade Sverige men det har inte alla. Andra kom hit som kämpar. Många obildade svenskar får för sig att man kommer hit för att ta över men icke då! Låt USAs fingrar vara ifrån mellanöstern så kan de få leva i fred, sluta provocera de. Sluta döda deras familjer så att unga ensamstående män som inte ser någon framtid i sitt förstörda hem slipper bli hjärntvättade av extemister. Muslimer (dess egentliga anhängare) tar avstånd från terrorism och som vi alla vet så har USA sprött på begreppet värden över just för att få gå in i länderna. Islamofobi har ingen grund, inget syfte för Islam är en respektvärd religion. Jag är feminist och säger ändå detta eftersom att Kristendomen varit och är fortfarande i andra länder än Sverige minst så lika kvinnoförtryckande som Islam. Vilka var det som började med slöjan? Jämför syrianer med muslimerna och säg mig skillnaden förutom bibeln/koranen.

Anonym sa...

Hej Jonas, innan jag lägger locket på så vill jag bara komplementera med ytterligare några kommentarer.

Då vår diskussion mycket har kretsat kring våld och krig i religionens namn vill jag för tydlighetens skull påpeka att det enligt min mening inte så mycket är de muslimer som tror på våldet som medel för att skapa förutsättningar för ett liv i enlighet med islam som vi ska frukta. Det är de så kallade moderata muslimerna som i sken av de mer våldsamma får spela rollen av “the good guys”, de som arbetar för samma mål ett muslimskt shariastyrt samhälle, men med fredliga medel genom att delta i den demokratiska politiska processen. Det är målet som är det viktiga, både för de som vill och de som inte vill leva i ett sådant samhälle. Ett dylikt samhälle ter sig lika motbjudande för mig oavsett om det har tillkommit genom demokratiska medel eller inte. Lärdomar finns här i stormuftin av Jerusalems gode vän Adolf Hitler, som ju som bekant kom till makten genom att nationalsocialisterna förstod att utnyttja sig av den för att sedan avskaffa den.

M.J