2011-02-24

Barnbrudar och pedofili religiöst legitimerat genom profeten Muhammeds handlingar
Läste häromsistens att Elisabeth Sabaditsch-Wolf har dömts av en domstol i Österrike för hon hävdat att profeten Mohammed idkade pedofili med sin mindreåriga flickhustru Aisha (vad skall det annars kallas). Och detta trotts att påståendet är helt korrekt då ju detta helt klart framgår av de heliga skrifternas redogörelse för hur det timade sig den gången då gubben M ingick sitt giftermål med den då blott 6-åriga Aisha, för att sedan fullborda det när hon endast var 9 år gammal.

"Aisha: The prophet engaged me when I was a girl of six. We went to Medina and stayed at the home of Harith Kharzraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck." Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allah's messenger came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age."
Bukhari, volume 5, #234

"Narrated Aisha that the prophet wrote the marriage contract with her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: "I have been informed that Aisha remained with the prophet for nine years (i.e. till his death)."
Bukhari vol. 7, #65:

"Aisha reported: Allah’s Messenger married me when I was six years old, and I was admitted to his house at the age of nine…."
Muslim, volume 2, #3309

"Aisha said, "The Apostle of Allah married me when I was seven years old." (The narrator Sulaiman said: "Or six years."). "He had intercourse with me when I was 9 years old."
Från hadith of the Sunan of Abu Dawud, volume 2, #2116

"Then the men and women got up and left. The Messenger of God consummated his marriage with me in my house when I was nine years old. Neither a camel nor a sheep was slaughtered on behalf of me"...(The Prophet) married her three years before the Emigration, when she was seven years old and consummated the marriage when she was nine years old, after he had emigrated to Medina in Shawwal. She was eighteen years old when he died."
Från "The History of Tabari", volume 9, page 131

Detta är någonting som även diskuteras på islamska sighter, och det förefaller inte som man har något problem med att redogöra för omständigheterna när frågor ställs kring detta av troende muslimer som vill ha saker och ting utrett för sig. Ibland försöker man dock urskuldra detta faktum, genom att hänvisa till att jungfru Maria skulle ha gift sig vid en tidig ålder, och att detta var någonting helt normalt på den här tiden. Förvisso var det säkerligen nog så, men vad som är det verkliga problemet är att denna typ av giftemål, med mycket unga flickor genom Muhammed har givits en religiös legitimitet i sin muslimska kontext. Ty Muhammed är för den troende muslimen en man att efterlikna, ett hedervärt exempel att ta efter helt enkelt (Uswa Hasana). I koranens sura 33:21 heter det ju; "Surely in the Messenger of God you have a good example". Därför alla dessa barnbrudar i den muslimska världen.

Intressant i det här sammanhanget är ävenså följande utdrag ur en av Khomeinis skrifter, i vilken man kan tydligt kan se hur man ser på det här med sex med mindreåriga inom islam. Khomeini som själv gifte sig med en 10-årig flicka när han var 27 år.


"A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the
girl is still a baby being breastfed. A man, however is prohibited from
having intercourse with a girl younger than nine, other sexual acts
such as foreplay, rubbing, kissing and sodomy is allowed. A man having
intercourse with a girl younger than nine years of age has not
committed a crime, but only an infraction, if the girl is not
permanently damaged..."


Ayatollah Khomeini, “Tahrir- ol-vasyleh”, Volume 4, Darol Elm, Qom, Iran, 1990, p. 221.

Ett bra exempel på begreppsförvirring och ett oförstående för problematiken bland de troende muslimerna även i Sverige i denna fråga ges av den kurdiske samhällsdebatören Kurdo Baksi i samband med "Runaraffären". Han säger " -Muhammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn."

Detta sammantaget är en av orsakerna för att jag skulle vilja kalla islam för en barbarisk medeltidskult.

Noterar att Skånepartiets Carl P Herslow är förd inför skranket åtalad för hets mot folkgrupp för att offentligt ha talat om detta minst bissara inslag i islam. Affischen han skall ha fört till torgs är samma illustration som ovanstående artikel har försetts med. Om detta är hets mot folkgrupp skulla man ju i princip även föra alla de konstnärer som gjort "jesusförnedrande" installationer och målningar inför skranket de med. Och hela gammelmedia också för den delen, som ju också de facto har använts sig av fotografier av konsverken ifråga för att illustrera sina artiklar med.

”- Det är viktigt med en fällande dom för att klargöra gränsen för hur debatten i ett öppet demokratiskt samhälle ska föras" sade åklagaren. Alltså passa er för att återge textpassager ur de heliga skrifterma, dessa har tydligen de troende monopol på. Eller kanske man skulle kunna tänka sig (herr åklagare Birgersson) att gå in och radera dessa rader direkt ur haditherna ifråga. Då gör man ju de troende muslimerna en tjänst, eller ...?

2 kommentarer:

Varg i Veum sa...

Är inte denna pedofilkultur något specifikt för shiamuslimer?

Xx sa...

Hej Varg i Veum! Som svar på din fråga, icke sa Nicke, förvisso var Khomeini shi´it, men bruket återfinns även inom Sunni. Att följa profetens exempel har lika stor giltighet inom såväl Sunni som Shiaislam. Bifogade länkar ger lite inblick i hur man i det sunnitiska Saudi-Arabien förhåller sig till ämnet ifråga.

http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/ayesha_age.htm

http://www.aina.org/news/2009079012105.htm