2011-02-18

Yusuf al-Qaradawi is back in business (but this time for real?)

Den infamöse Hitlerbeundraren Yusuf al-Qaradawi höll tidigare idag fredagsbönen på Tahrirtorget i Kairo. Har det muslimska brödrarskapet bestämt sig för att tiden nu är inne för att kliva fram i rampljuset och därmed sätta agendan. Noteras skall att den tidigare så framträdande lokale Googlechefen Wael Ghonim motades bort av vakter när han försökte äntra podiet. Noterar att endast DN omnämner vad som har stundat denna dag. Förstår de inte att läsa av vikten av hans framträdande? Ämnar han göra en Khomeini?

I spalten till höger finner ni några filmklipp med uttalanden gjorde av denna så kallade moderata muslim, och i den vänstra ett antal citat ur hans skrifter.

MJ

DN

Inga kommentarer: