2011-07-24

Medias halvkvädna lögner om Europols terrorstatistik

Satt och såg på ett av våra nyhetsprogram på TV igår, och kunde konstatera att media fortsätter att lobba för islam, och genom förljugen statistik försöker få oss att tro att den islamiska terrorismen är den vi minst bör frukta. Man glömde att påpeka att den separatistiska terrorismen, vars verksamhet ju är strikt geografiskt avgränsat, då den är ett stort problem i de berörda länderna ger en vrångbild av den mer allmänna situationen.

Man glömde också att nämna att det är det islamiska politiska våldet som skördar flest dödsoffer generellt, i alla fall om vi tillåter oss att se till en längre tidsperiod på så där låt oss säga 10 år. Det islamiska våldet är oftast riktat mot "mjuka mål", allmänheten och medborgarna i stort, allt för att åstadkomma största möjliga skada. Medan det separatistiska är mer riktat och då främst mot poliser och regeringsrepresentanter av olika slag och byggnader med kopplingar till statsmakten och dess lokala representanter.

Om vi bortser från det geografiskt begränsade separatistiska våldet (Frankrike, Spanien), som ju i vilket fall som helst inte är aktuellt i något av de Nordiska länderna, skulle jag utifrån Europols senaste årliga rapport, vilja hävda att den islamiska terrorismen i ett större Europeiskt perspektiv utgör det absolut största hotet. Det är globalt och det slår hårt mot "mjuka mål". I Grekland, Spanien och i viss mån i Italien utmärkte sig också de vänsterextrema. Det högerextrema terroristiska våldet lyste med sin frånvaro i hela Europa.

I dokumentet kan man bland annat läsa, "The threat of attacks by Islamist terrorists in the EU remains high and diverse. In the past year, several EU Member States have successfully prevented attacks by Islamist terrorist groups, which aimed to cause mass casualties. During 2010, 179 individuals were arrested for offences linked to Islamist terrorism, representing a 50% increasecompared with 2009. Furthermore a higher proportion of those arrests related to the preparation of attacks in the EU (47% compared with 10% in 2009)." Med andra ord så ser vi en tilltagande ökning av politiskt våld med islamiska förtecken.

Vidare står att läsa; "Additionally, the high number of threat statements to the EU (46) posted by Islamist terrorist organisations or their media fronts indicates terrorist groups’ clear intent to target the European Union."

Och "The current and future flow of immigrants originating from North Africa could have an influence on the EU’s security situation. Individuals with terrorist
aims could easily enter Europe amongst the large numbers of immigrants."


Rent allmänt menar man att de separatistiska våldet som alltså är klart geografiskt avgränsat är på nedgång, men fortfarande betydande. De vänsterextrema våldet, vilket även det tenderar till att bara röra vissa länder som Grekland, Spanien och Italien, är på tillväxt.

Om man tittar på antalet terroristattentat begångna förra året var 3 utförda av muslimer medan 34 utfördes av vänsterextremister. Inget högerextremt terrordåd alls alltså under förra året. Under rubriken "Failed, foiled and completed attacks 2010" kan man se att 179 personer har lagförts för islamisk terror, 34 för vänsterextremistisk dito(i ovan nämnda länder som sagt), samt 349 av separatister och då endast i de två länder som nämndes tidigare i texten. De två Nordiska länderna Sverige och Danmark bevittnade samtliga av förra årets tre islamiska attacker, inga från några av de andra chatteringarna. Personligen tror jag att det som skedde i Norge är en engångshändelse (man kan bara hoppas), en attack utfört av en individ som sägs ha varit mot multikulturalism, massinvandring och islam. De allra flesta, och det är jag övertygad om, är fredliga laglydiga medborgare som vill ha lag och ordning, och som enbart kommer att använda sig av de medel som står till buds inom en demokrati.

Länken till Europols 2010-rapport om terrorism

Tino Sanandaji på bloggen Super-ekonomi har gått till botten med det hela och själv gått igenom Rands databas över terrordåd och kommit fram till att islamisk terrorism har stått för 97 % (sic!) av alla dödsfall i samband med terrorist attacker de senaste 10 åren i Nord-Amerika och Europa. Räknar vi bort det mer spektakulära 9/11 så landar vi på 91%, i Europa enkom 79%. Detta är vad gammelmedia inte vill att du ska känna till.

Inga kommentarer: