2011-08-22

Otyget Ramadan

Så är då äntligen snart den muslimska fastamånaden över för den här gången, och vi kan alla pusta ut. Vi blev inte påkörda av en utmattad muslimsk yrkeschaufför eller blev felbehandlad av en självsvältande läkare (förhoppningsvis). Självklart måste det faktum att man varken äter eller dricker under dagens alla ljusa timmar, innebära att en rad yrkesarbetande muslimer torde vara en säkerhetsrisk, just på grund av att med utmattning följer också en sämre skärpa och ett nedsatt omdöme. Hur kan arbetsgivarna överhuvudtaget acceptera att vissa av deras anställda rimligen torde prestera sämre genom ett självvalt beteende och att de sannolikt också utsätter allmänheten för risker som annars inte skulle accepteras. Föreställ er att en vanlig Svenne på en anställningsintervju berättar att han har för vana att under hela dagen frivilligt vara utan såväl vätska som föda under en hel månads tid. Tror ni att en sådan tokstolle skulle erbjudas en anställning som till exempel busschaufför, knappast, detta till skillnad om mannen/kvinnan är en from troende muslim. Hur detta förhållande över huvudtaget kan accepteras av en seriös arbetsgivare är för mig mer än en gåta. Borde inte dessa människor anmälas till facket såsom varandes arbetsmiljörisker.

En annan aspekt av den i massmedia så omhuldade Ramadan är det tvingande i den i muslimska länder. Det kan få allvarliga konsekvenser att bryta mot den. Så även nu också i de muslimska enklaverna i väst. I Frankrike blev en ung man bunden och slagen av sin egen familj då han inte iaktog fasta med den nit de övriga familjemedlemmarna förväntade sig. Från Tyskland rapporteras det att en Turkisk parlamentsledamot blev misshandlad på en restaurang då han beställt en kötträtt. I England anklagades tabloiden The SUN för att vara islamofobisk då de hade med ett recept på en kötträtt under Ramadan. I Norge gick en imam ut och menade att envar av de muslimer som inte iaktog fastan förtjänade att då halsarna avskurna. En afghansk flykting som konverterat till kristendom och just därför vägrade att iaktaga fastan misshandlades nyligen grovt och skållades av de andra muslimerna på flyktingförläggningen. Sammantaget säger detta lite om de sentiment som omger fastan under Ramadan.

Avslutningsvis kan vi konstatera att jihad under Ramadan detta år, kom att kräva 600 människoliv i tillsammans 148 attacker världen över. Undrar hur många som kommer att bringas av livet av kristna korsriddare under julhelgen, vad tror ni?

1 kommentar:

Anonym sa...

I Skåne var det muslimsk läkare som körde i diket med sin bil under ramadan. Trött och utmattad. Han blev inlagd som en patient.