2009-03-02

Islamsk könssegregation på teater i Nederländerna

I samband med att Salaheddine Benchikhi, en muslimsk stand-up comedian skulle hålla sitt första framträdande på en teater i Rotterdam delades åskådardelen upp i en mixad del och en avdelning för endast kvinnor. En om inte fullt genomförd könssegregering så i alla fall en eftergift för de som vill se en sådan enligt islamsk modell.

Inga kommentarer: