2011-04-06

75 procent av all religiös förföljelse i världen drabbar de kristna

En katolsk organisation i Storbritannien rapporterade nyligen att de kristna utgör den grupp av troende som lider mest (75 procent) av religiös förföljelse i världen. Signifikativt nog är massmedias bevakning av denna förföljelse ganska så bristfällig (ett understatement?) Icke att förvånas över kanske då ju västvärldens journalister i mycket hög grad tenderar att omhulda islam, vilken ju i merparten av fallen ju är "boven" i dramat så att säga, samtidigt som många av dem tycker djupt illa om den kristna kyrkan. De är kort och gott kristofober och borde fördömas som sådana (silly me). Så medan kristna mördas av troende muslimer, så gnäller deras likar här i väst över att man inte överallt och i alla situationer tillåts bära burka och niqab, och inte heller alltid erbjuds halalsäkrad mat, sådan är deras djupa misär. I själva verket är det ingen religiös minoritet som man så har gått på tå för, och som i så hög grad fått igenom sina krav och propåer. Under det senaste året har jihad mot de kristna intensifierats i den muslimska världen. Människor misshandlas, våldtas, plundras och dödas för att de bekänner sig till den kristna tron, egentligen inte undra på att en och en annan bränner Koranen. Med tanke på att mycket av det våld och förtryck som utövas från muslimskt håll har sin grund i denna bok och islamsk teologi är det egentligen inte underligt att det sker oftare. I rättvisans namn skall ockeå tillägas att bland de stater som utpekas även hör kommunistiska/ateistiska såsom Kina och Nord-Korea. Så var det också sagt.

Inga kommentarer: