2011-04-18

"Wear a headscarf or we will kill you"

Genom skrämsel och hot om våld och ond bråd död försöker man nu tvinga de kvinnor som inte är beslöjade att bära hijab. Och detta sker inte bara i Irak och på andra platser i muslimska världen, utan även nu på sina håll också här i väst. I den muslimskt dominerade Tower Hamlet i London, England äger detta rum idag anno 2011. Vi har tidigare kunnat läsa om att anslag satts upp i området som förklarat stadsdelen som en bögfri zon, nu är det kvinnornas tur att böja sig under islams lagar. Detta oavsett om man är troende eller inte. En asiatisk kvinna som jobbar på ett apotek i östra London blev tillsagd att klä sig mer sedligt och att sätta på sig hijaben. Efter att hon framträtt i media blev hon återigen uppsökt och hotad till livet. Efter detta blev hon tillsagd av sin arbetsgivare att ta semester och är nu rädd för att förlora sitt jobb. Det de troende muslimerna inte kan uppnå genom frivillighet tvingar man nu fram genom hot om våld och död. Givetvis sker detta för att skapa mer homogent präglade enklaver där muslimsk rätt skall råda. Detta är bara början, tro inget annat. MailOnline

Inga kommentarer: