2011-04-08

Det shiitiska Iran, mahdi och den nära förestående yttersta dagen - apokalypsen

Denna film är framtagen av den iranska regimen och skall initialt ha visats för medlemmar av Basijmilisen och revolutionsgardet i landet. Den lär också vara under översättning till arabiska för visning i den övriga muslimska världen. Filmen handlar om den tolfte imamens (mahdi) återkomst, vilken i filmen sägs vara nära förestående. Den eskatologiska och apokalyptiska visionen om hans återkomst på den yttersta dagen i samband med utplånandet av staten Israel och erövringen av jerusalem åskådligörs och sägs vara nära förestående. Tonfallet är ödesmättat men framförallt kryddat med hopp och åstundande glädje, för det är ju denna dag shi´iterna har väntat på allt sedan den tolfte imamen gick in i det fördolda.

Esfandiar Rahim Mashaei, President Ahmadinejad’s topprådgivare and stabschef har varit direkt involverad i projektet. Han säger; "Therefore let us shout out loud that The Coming is soon and that evil should be fearful. We live with these thoughts every day and our lives are filled with The Coming of the last imam. That human will reappear and fill the world with justice and establish his promised governance on earth. The very world has witnessed too much bloodshed of the innocent for others to build their palaces. The very world is filled with shouts for justice. The innocent and the oppressed are losing their lives to world powers. It is in this very world where the oppressors rule and this world that Allah will command the last imam to appear and forever put an end to injustice. At that time the world will belong to the righteous."

I filmen lägger man ut texten om de förutsägelser om den yttersta dagen och den tolfte imamens återkomst, som står att finna i de heliga shi´itiska skrifterna. Man ger de allmänna förutsättningarna, som naturkatastrofer och förtryck och ofärd i världen. Men framförallt man parar man också ihop de individer (nyckelfigurer) som enligt profetierna skall vara verksamma i tiden omdelbart innan mahdi´s återkomst och domedagen, med idag levande personer.

Seyed Khorasani sägs i haditherna vara ledare för folken i öst, och det är han som skall överlämna islams flagga till mahdi då dennea åter har framträtt ur sin fördolda existens. Denna Khorasani sägs nu vara densamma som Ayatholla Ali Khamenei. Den senare är också precis som det sägs i profetierna om Seyed Khorasani född i Khorasan, Iran. En annan av nyckelfigurerna är Shocib-Ebnc Salch och det är till honom som det militära ledarskapet överlämnas till av ovannämnda Khorasani. Han skall ha inträtt på skådbanan 72 månader innan mahdi framträder ur det fördolda. Det har i augusti detta år gått exakt så många månader sedan den iranska presidenten Ahmadinejad kom till makten, och det är med honom man kopplar denne Shocib. Han är den som skall återövra Jerusalem. En annan medaktör i det kommande kriget sägs vara Hizbollahs Hassan Nassrallah, som i skrifterna skall gå under namnet Yamani.


Denna film skulle kunna ses som ett förebådande av onda tider.


1 kommentar:

Anonym sa...

Hey - I am definitely happy to find this. Good job!