2011-04-01

"Strike at their Necks" (sura 47:4)


Och så har de troende återigen visat vilken utomordentligt sjuk religion islam är, för att inte tala om många av dess religiöst lärda och utövare. Att vid fredagsbönen hetsa upp församlingen till en mordisk lynchmobb, med mord och ond bråd död i blicken, bara för att en pastor långt bort i fjärran land bränt Koranen är signifikativt för religionen med stort I ifråga. För de här troende muslimerna har denna skymf uppenbarligen måst sonats med människoblod och kafirers (icke-muslimers) liv. Och i Allahs och profeten Muhammeds namn lär man stilenligt ha ritualslaktat åtminstonde två av offren, genom att skära av deras halsar.

"När I möten dem, som äro otrogna [icke-muslimer] så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!" (sura 47:4)

"... Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12)

Detta är sannerligen fredens och människokärlekens storsinta religion.Den religion våra kära folkvalda politiker och större delen av den svenska intelligentian vill belöna oss saktmodiga svenskar med. Det är denna religion de vill införliva med det svenska kulturarvet. Vad har vi gjort för att förtjäna detta?

DN SvD, SvD

4 kommentarer:

Hugo sa...

Knappast koranbränningen som var huvudorsaken till attacken. Snarare detta och liknande händelser:
OBS! Mycket starka bilder!

http://www.rollingstone.com/politics/photos/the-kill-team-photos-20110327

Xx sa...

Hej Hugo!

För min del väler jag att i det här fallet tro på det som har sagts i massmedia, att det är själva koranbränningen som har varit orsaken.

Att på något sätt kränka islam och dess profet är ju i de troendes ögon någonting fruktansvärt, och bestraffas i vissa länder där sharian tillämpas till fullo med döden.

Men jag kan hålla med dig om att givetvis spelar sådana här fotografier och de kriminella handlingar som finns i bakgrunden en stor roll och finns hela tiden där och pyser under ytan.

Personligen har jag ändrat min egen ståndpunkt vad det gäller den svenska militära närvaron i Afghanistan. Den är fruktlös och i det långa loppet improduktiv. Och jag måste nog säga att jag börjar luta åt detsamma vad det gäller all militär intervention i muslimska länder (nu i Lybien). Det slutar nästan aldrig bra (sett ur ett flertal synvinklar och perspektiv), bättre än så tänker jag inte precisera mig nu.

Tack för länken i alla fall.

M.J

Anonym sa...

Muslimerna anvander en variant av taktiken med piskan och moroten for att ta over makten i varlden. Och denna har flera olika element:
1.Rena terroraktioner (typ Bin Laden)som den Islamska varlden i ord officiellt tar avstånd ifrån men som man i handling (inofficiellt) stødjer.
2. Bygga moskeer øverallt i vastvarlden utifrån vilka man på arabiska manar till terrordåd.
3. Næstla sig in i den akademiska værlden och køpa røster, artiklar etc.
4. Ga in i samtliga politiska partier for att ændra lagarna till Sharialagar, man har redan lyckats med s.k. "hatlagarna".
5. Ta varje tillfalle till att anstalla bråk, med hanvisning till "hædelse" for att på så sætt øka sin makt. Alltså om någon någon gång hørt någon annan mænniska sæga någonting negativt om Islam, så gæller det att inte førsitta detta tillfælle att flytta fram sina maktpositioner, utan slå på stora trumman infør hela den muslimska værlden, typ rondellhundar, karikatyrer och liknande. Muslimerna ær alltsp inte alls krænkta men spelar krænkta. Denna teater ingår i taktiken.

stigfinnaren

Anonym sa...

Slå mot deras halsar (huvuden) - surah 47:4

Det finns ett antal Islam kritiker som ofta gör anspråk på att Koranen är en bok innehållande terror, och att den påbjuder död och förintelse för alla icke troende. En av de verser som de använder för att bevisa deras argument är vers 4 i sura Muhammad som är den 47:4 suran i Koranen. Den lyder,

’’DÅ NI möter förnekarna (i strid), låt (svärden) falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter (de överlevande) till fånga. Sedan (kommer den tid) då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, så att krigets bördor lättas. Detta (är vad ni har att iaktta).
Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem (utan er medverkan), men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov.
Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves.’’

Icke muslimer citerar detta och gör sedan anspråk på terrorism och mord. Är det så? Eller är det som det brukar vara, att icke muslimer i själva verket är oärlig mot själva och deras medmänniskor? Du kan själv avgöra efter förljande förklaring.

Låt oss analyser denna vers för att se om den verligen påbjuder terrorism eller inte. Den del som icke muslimer mest använder är den som lyder:

’’DÅ NI möter förnekarna (i strid), låt (svärden) falla över deras huvuden..’’

Denna vers refererar till ett kampen under ett krig, att när vi möter den otroende armén i krig ska vi slå mot deras huvuden (eller halsar beroende på vilken översättning man läser). Är detta terrorism, är det barbariskt? Självklart inte, det är logiskt och det är den bittra verkligheten när det handlar om krig och kamp, människor blir dödade, och människor går in i kampen och kriget med avsikt att döda sin fiende. Det är samma sak som när arméns ledare ger order om hur fienden ska attackeras under striden, skulle det kallas terrorism? Självklart inte, så varför kallas det för terrorism och barbariskt när Koranen ger muslimer instruktioner hur de ska kämpa under kampen med fienden?

Så därför är det inget fel med den här versen, då den inte påbjuder terrorism eller är barbarisk. Inte ens i närheten av det.

Den andra delen av versen som icke muslimer har problem med är där det står:

’’..tag därefter (de överlevande) till fånga. Sedan (kommer den tid) då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen..’’

Vad är det som är fel med detta påbud? Helt logiskt efter ett krig finns det en vinnare och en förlorare, och uppenbarligen efter ett krig så hamnar flera av fiendens stridande i händerna på vinnaren, och helt logiskt kommer de att tas som fångar och kvarhållas för lösen. Är detta grymt? Är det barabariskt? Inte ens i närheten, det är endast den hårda verkligheten av krig, i krig och kamp riskerar man att dödas, man riskerar att tas tillfånga, det är verkligheten i detta fall. För det andra, notera att versen även säger att fångar kan befrias endast baserat på generositet. Så lösen är inte det enda sättet till frihet, en muslim har två val, antingen visa generositet och låta en person lämna staden och gå mot friheten eller begära att få lösen för fången.

Så för att sammanfatta – denna vers predikar inte terrorism, den predikar inte barbarism, allt den påbjuder är instruktioner för hur muslimer ska kämpa mot deras fiender under krig, och vad de ska göra med de fångar som de har.

Och Allah vet bäst.