2011-04-01

Islamofoben tillbaka på lågfart

Under de år Islamofoben mer eller mindre låg nere blev många av de hänvisningslänkar jag använt mig av obrukbara. Under en tid framöver kommer jag att jobba på att hitta nya sådana, men också att förbättra den vänstra informationsspalten genom att bygga på och lägga till. Inlägg kommer under den här tiden lite sporadiskt, ja, ... som under den senaste tiden. Har ganska ont om tid, därav det låga förändringstempot och de fåtaliga inläggen. Och så vill jag ju inte tröttna, vilket ett för intensivt bloggande om islam lätt leder till. Det finns ju annat här i världen som lockar mer än att grotta in sig i religionen framför alla andra.

Inga kommentarer: