2011-04-01

Kommer "Forum för levande historia" förvandlas till en statlig propagandacentral för ett vitvättande av Islam

Läser att regeringen har gett "Forum för levande historia" i uppgift att granska anti-semitismen och islamofobin i riket. I uppdraget förefaller det också att ingå att föreslå motåtgärder från samhällets sida. Det talas också om att ta fram nya läroböcker för indoktrinering i skolan. För det är helt säkert vad man avser använda våra surt förvärvade skattepengar till. Att försöka dupera oss och ännu värre grundlura våra barn. Det ska bli intressant och se vad de kommer fram till. Skulle det möjligen inte kunna vara så att islamofobin (i övrigt ett högst barockt begrepp) för somliga (åtminstonde delvis) just har sitt ursprung i den på religiös grund baserade islamiska anti-semitismen? Häri finner vi i alla fall ett gott skäl till att känna en stark motvilja till Islam. Och för den någorlunda insatta finns ju givetvis tusen och åter tusen skäl att känna sig sjuk över islams inträde i svenskt samhällsliv. Hur som helst, Islamofoben ser med stort intresse fram emot att bli granskad av den svenska åsiktspolisen.Det ska den tåla.

Regeringskansliet The Local

Inga kommentarer: