2009-02-06

Mohamed Omar den svenske islamisten

Då denna artikel av någon anledning inte går att läsa på Newsmill med Internet Explorer publiceras den även här, i något justerat skick.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mohamed Omar den svenske islamisten

I SVT bjuds med rätta vare sig nazistiska eller fascistiska stollar utrymme, det gör dock regelbundet den minst lika suspekte Omar.

För några veckor sedan kom Mohamed Omar ut ur garderoben som självproklamerad islamist. Huruvida han tidigare ägnat sig åt Taqiyya (religiöst legitimerad lögn) eller verkligen radikaliserats av kriget i Gaza låter jag vara osagt, även om jag starkt misstänker att han tidigare medvetet lagt ut dimridåer av flyktig sufism för att mörka kring sin syn på islam och samhället.

Vad som stör mest är hans till synes bekymmerslösa ställningstagande för islamism samtidigt som han offentligt insisterar på att han är en god demokrat och håller alla människor för lika värda oavsett religiös tillhörighet. Man undrar stilla i sitt sinne hur går allt detta ihop, lurar han sig själv i ett slags längtan och solidariskt ställningstagande för faderns religio-kulturella ursprung, eller försöker han vilseleda den svenska allmänheten. Jag lutar starkt mot det senare och anser att han inte skall få stå oemotsagd. Hur kan Omar säga sig vara för demokrati samtidigt som han sympatiserar med ayathollornas Iran och hyllar Khomeini, och hur kan han säga att han inte har någonting emot judar när han samtidigt ger sitt helhjärtade stöd för ett Hamas med djupt liggande anti-judiska sentiment och som inte för så länge sedan utlyste skottpengar på judiska barn, även sådana som inte är israeler.*1

I sin Folket i Bild-intervju med Jan Myrdal framträder en muslim med mycket starka sympatier för det islamska Iran och ett stort vurm för Khomeini, som faktiskt skulle kunna liknas med Hamsuns beundran för Nazi-Tyskland och dess führer. Med den enda skillnaden att Hamsun nog får betraktas som politisk naiv, och så är sannerligen inte fallet med Omar. Tidigt i januari detta år kunde man på hans numera nedlaggda blogg läsa att han då jobbade på en samling artiklar vars temata; "Iran visar vägen", Khomeini - mystiker, poet, revolutionär" och "Panislamsk union i en multipolär världsordning" i hög grad nog får sägas stärka bilden av en Iran och Khomeinibeundrare av stora mått.

Samtidigt som Omar säger sig stödja de förtryckta palestinierna och upprör sig över Israels militära våld hyllar han Khomeini, en man som själv är skyldig tilll 10.000-tals anti-regimaktivisters död, och som medan han levde inte var sen att förhärliga våldet, det religiösa islamska våldet. Lyssna bara in följande strof och låt Omars store idol själv få beskriva vad islam är och vad det enligt honom har för mål. Man kan inte nog underskatte dennne mans betydelse för den pågående islamska väckelsen.

"The sword is the key to Paradise, which can be opened only for Holy Warriors! There are hundreds of other (Koranic) psalms and Hadiths (sayings of the Prophet) urging Muslims to value war and fight. Does all that mean that Islam is a religion that prevents men from waging war? I spit upon those foolish souls who make such a claim" *2

"Islam makes it incumbent on all adult males, provided they are not disabled or incapacited, to prepare themselfs for the conquest of (other) countries so that the writ of Islam is obeyed in every country" och " ... those who study Islamic Holy War will understand why Islam wants to conquer the whole world" *3

Citaten ovan kan samtliga hänföras till Khomeini.

Det finns en ton i det första av citaten som gör att det för tankarna till italiensk 30-talsfascism och futuristisk längtan efter våldets helande och renande kraft, dock är det endast islam som talar genom Khomeini, och ingenting annat. Det är islams våldsförhärligande och krigiska ådra som har fått så många samtida islamkritiker att tala om islamofascism, något jag dock tycker att man bör undvika då det är missvisande, islam is islam and fascism is fascism helt enkelt. Visst finns det likheter och gemensamma nämnare men jag tror dock att man för klarhetens skull bör hålla isär begreppen.

Kanske instämmer också Omar med Khomeini i andra stora trosfrågor, som att; "The most suitable time for a girl to get married is the time when the girl can have her first menstrual period in her husband's house rather than her father's home."*4, det är ju trotts allt den siste profeten som genom sitt giftemål med den 6-åriga Aisha har visat på den rätta vägen för den fromme muslimen. Inte kan han väl nu som radikal muslim förneka Allahs bud, eller... . Kanske tycker han också att man i enlighet med sharian skall stena äktenskapsbrytare och sodomister, hänga homosexuella, amputera armar och ben på brottslingar, döda blasfemiker och apostater och förbjuda andra religioner att verka fritt. Han har ju trotts allt enligt egen utsago blivit mer muslim nu.

Överdriver jag tycker någon, läs då själva Omars artikel "Radikal muslim" *5, här visar Omar själv ett osedvanligt öppet avståndstagande från såväl demokratin som de fri- och rättigheter den vilar på. I artikeln förespråkas istället för människans lagar införandet av guds lag, den heliga sharian. Han skriver; "I de parlamentariska demokratierna kan folkets representanter stifta och upphäva lagar genom omröstningar. Det finns inga gränser för människornas makt att stifta och upphäva lagar ... . I kontrast till denna osäkerhet kan man konstatera att privatlivets helgd, den personliga integriteten, för evigt är inskriven i sharia..." (s.5-6). Och vidare; "Den islamiska synen på lag och rätt är raka motsatsen till den som numera råder i Västerlandet. Islam vidhåller nämligen att den gudomliga lagen står över samhället och inte vice versa" (s.7). Observera sentensen "islam vidhåller", inte islamismen vidhåller.

Detta är en demokratisyn han förtydligar genom att citera Seyyed Hossein Nasr: "The Shari'ah or the Divine Law of Islam is central to the Islamic religion to the extent that one can define the Muslim as one who accepts the legitimacy of the Shari'ah even if he or she is not able to practice all of its teachings. The Shari'ah, according to authentic Islamic doctrines, is the concrete embodiment of the Will of God" (s.8). Omar är ingen demokrat han förespråkar islamsk teokrati bygd på sharian.

I skriften tar han följdaktligen också öppet avstånd från FN;s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och talar sig istället varm för kairodeklarationens islamska variant där alla mänskliga fri- och rättigheter strikt är underordnade sharian*8. Enligt Omar är det omöjligt att hävda att FN;s deklaration från 1948 är evig, absolut och universell. Han skriver vidare; "I islam är de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna givna av Gud. Människan är skapad till Guds avbild (sura) och till hans ställföreträdare (khalifa). Dessa rättigheter och skyldigheter har uttryckts i Koranen och i sunna och är både eviga och universella och i fullkomlig överensstämmelse med människans natur, behov, instinkter och samvete. Ingen kan lägga till eller ta bort någonting från dessa rättigheter och skyldigheter. Det vore att upphöja sig själv till Gud, shirk, vilket är den grövsta synd någon kan begå enligt islams lära.". Observera ännu en gång att han avslutningsvis skriver islamsk lära inte islamistisk, detta är ortodox islamsk syn på mänskliga fri- och rättigheter såsom de har uttryckts i Kairodeklarationen av Organization of the Islamic Conference (OIC) med sina 57 islamska medlemsstater.

Att Omar inte är en demokrat eller anhängare av mänskliga fri- och rättigheter som vi förstår dem är tämligen uppenbart, frågan är hur förhåller det sig med de andra på tidskriften Minaret där den samme Omar är redaktör. Är deras islamsyn i synk med Omars, idkar de också Taqqiyya och vill de egentligen också kasta människans lagar på soptippen för att istället ersätta dem med guds lag, sharian. Och om så inte skulle vara fallet varför går de inte ut och tar avstånd från Omar, tror de att de med bevarad trovärdighet verkligen kan behålla denne man som chefredaktör.

*1 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24882659-601,00.html
*2 Amir Taheri. 1987. "Holy Terror: Inside the World of Islamic Terrorism" Adler & Adler.
*3 Amir Tehari. 1987. "Holy Terror: Inside the World of Islamic Terrorism", s.226.f. Adler & Adler
*4 http://www.homa.org/Details.asp?ContentID=2137352728&TOCID=2083225348
*5 http://www.mohamedomar.se/dokument/radikal_muslim.pdf
*6 http://www.eif-pcusa.org/Interfaith%20Relations/documents/%20cairodeclaration.pdf

11 kommentarer:

Anonym sa...

Good on you my Swedish friend. England is with you!
One day soon we will put these fucking wormspeakers in the North Sea. They can either float home or swim home. I don't give a fuck which. If they wash up on English seashores we will throw them into the fucking sea just like the Thais did last month.

The Serbs have shown us the way - they know whow to fuck the muslims up big time. When we copy the Serbs if America tries to bomb you or us we will fucking nuke the bastards.

May god bless Sweden, England, all the other white countries.Death to the EU and all its little whores.

Xx sa...

Hädanefter kommer jag att gå igenom alla komentarer innan jag släpper ut dem i etern. Inga rasistiska tillmälen godtas och inte heller några uppmaningar till våld.

mvh/M.J

Anonym sa...

Kanon skrivet, som vanligt, men hur ska vi få fler att hitta din sida?

Xx sa...

Ja du Susanne jag vet faktiskt inte. Det handlar väl mest om att försöka skriva så många inlägg som möjligt i Newsmill och länka till aktuella artiklar i dagstidningarna.

Men ändå förblir kretsen av läsare ytterst begränsad, tyvärr. De flesta är inte intresserade av detta, märkligt nog.

M.J

Anonym sa...

Hej MJ, granskningen av kommentarer är nog ett nödvändigt ont om vi ska kunna få våra hänvisningar till din sida godkända när vi kommenterar i andra media. Sakfrågorna kan de inte skoja bort på samma sätt.
Tackar för övrigt för en utmärkt sida.

Xx sa...

Hej Thomas F!

Det är nog dessvärre ett nödvändigt ont precis som du säger är jag rädd.

Det allra skadligaste för saken (motarbetandet av islam) är att förknippas med traditionell högerextremism och människor som uppmanar till våld mot muslimer.

Kritiken som förs fram måste vara saklig och vara konstruerad så att alla människor oavsett politisk hemvist skall ha en chans att ta emot, och man bör nogsamt passa sig för att bli avfärdad genom något slags "guilt by association" med hänvisning till sidans kommentatorsfält.


M.J

Anonym sa...

Som vanligt en relevant och bra artikel. Omar är naturligtvis ingen demokrat utan har hela tiden, som du säger, använt Taqiyya. Hans verkliga inställning till demokrati understryks av att han undertecknat Amman-budskapet, vilket jag kommenterat på min blogg.

En analys av det budskapet sänder jag till din kontaktadress.

Fortsatt kampen med att avslöja islam och apologeter.

Xx sa...

Hej Dacke! och tack för det positiva omdömet. Tack också för de länkar du sänt mig, och den bifogade filen. Jag skall ta och titta närmare på detta, absolut så fort tiden tillåter.

MNH/M.J

Anonym sa...

”När jag reser till Iran är planet fullpackat med ’regimkritiker’ som ska ner och flasha med svenska bidragspengar.”
-Muhammed Omar-nykläckt islamist och sanningssägare.

Anonym sa...

Hej islamfobien eller vad fan det nu heter.
Ett tips!
Ga in pa www.eb.dk och las om den muslimska kvinnan som har blivit domd till 1 ars fangelse och 100 piskrapp darfor hon har blivit valdtagen av fem man.
Kanske sverige om 60 ar, vem vet!

Anonym sa...

Hej islamfobien eller vad fan det nu heter.
Ett tips!
Ga in pa www.eb.dk och las om den muslimska kvinnan som har blivit domd till 1 ars fangelse och 100 piskrapp darfor hon har blivit valdtagen av fem man.
Kanske sverige om 60 ar, vem vet!