2009-01-06

Islam det främsta hotet mot Europas judar idag

För att ta ner det hela på ett mindre dramatiskt och våldsamt plan men nog så smärtsamt och tankeväckande för de drabbade har utvecklingen nu i Danmark gått så långt på orter med en hög andel muslimska elever att rektorerna nu varnar judiska föräldrarna för att de inte kan garantera deras barns säkerhet, och därför ger dem råden att välja en annan skola. Situationen börjar mer och mer likna europeiskt 30-tal och det är inte de fåtaliga brunskjortade nynazisterna som är det stora problemet, det är snarare de många judehatande troende muslimerna.

I Jyllandsposten kan man läsa; "Forholdet mellem danskpalæstinensere og danske jøder er nu så anspændt, at skoleleder på Humlehaveskolen i Vollsmose, Olav Nielsen, vil være meget betænkelig ved at indskrive en jødisk elev." och "Humlehaveskolen er en folkeskole og dermed for alle. Så selvfølgelig skulle de være velkomne. Men jeg ville samtidig give forældrene et voksent råd om at finde en anden skole til deres barn, siger Olav Nielsen.". Överrabbinern i Det Mosaiske Troessamfund i Danmark, Bent Lexner, är inte överraskad; -"For det er sagen i en nøddeskal. Det er desværre vilkårene. Ikke kun i Odense, men også andre steder i landet,". Han har hört om skolor i Köpenhamn där skolledningen har givit judiska familjer samma råd. "Hvis en jødisk mor kom til mig og spurgte om, hvorvidt det var en god idé, at hendes sønbegyndte på en skole med mange børn med arabisk baggrund, ville jeg også sige nej, sådan som sagerne står nu," säger han.

Judiska barn kan inte längre gå i vilka skolor som helst och judar med kippa eller synlig Davidsstjärna lever farligt. I Jyllandsposten berättas det att två framträdande danska judar har blivit överfallna i Odense. En av dem är överrabbin Bent Lexner som själv. Han berättar
"- Den ene gang begyndte en gruppe arabisk udseende unge mænd at kaste tomme flasker efter mig, da jeg ventede på en taxa, og den anden gang kom en gruppe hen til mig og var truende og spurgte, hvad jeg lavede her i Odense". Itzi Loewenthal, rabbin i organisationen Chabads danska avdeling, som ligger i Köbenhamn, berättar att också han har blivit fysiskt angripen av vad som han beskriver som män med ett mellanösternutseende. Han berättar; "- Jeg ventede på toget, der var forsinket, da de kom hen og begyndte at slå ud efter mig. De kunne se, jeg var jøde, fordi jeg havde min kippa på (jødisk hovedbeklædning, red.). Da en kvinde på perronen begyndte at skrige op, forsvandt de igen". Minns att det var också i Odense de två judiska israelerna blev skjutna för några dagar sedan. När de bars ut till ambulansen hördes jubel från de stod vid sidan om och tittade på.

Bakgrunden, eller skall vi kanske säga en av de saker som motiverade Jyllandspostens Fleming Rose till att låta publicera Muhammedkarikatyrerna ligger också i en öppet iscensatt och etno-religiöst motiverat brott. Lars Hedegaard berättar i en intervju berättelsen om den judiska professor på Köpenhamns universitet som under en av sina kurser i islam reciterade ur Koranen för att senare brutalt misshandlas av fyra araber på öppen gata i Köpenhamn (video 15:48-16:14).

Idag som grädde på moset gick dessutom Hamas-ledaren Mahmoud Zahar i ut i en TV-intervju och hotade all världens judar på grund av Israels angrepp på Gazaremsan.
Visst hotbilden mot europas judar är i viss mån betingat av Israel-Palestinakonflikten, men bara till en viss del, i hög grad är det förankrat och finner legitimitet i en uppsjö av suror och hadither, och för att inte glömma bort siran.


M.J

Inga kommentarer: