2009-01-02

Hijabiseringen av det offentliga rummet

I stort sätt överallt i Europa och i Nord-Amerika ser vi idag muslimer som förhandlar till sig egen exklusiv tid på de lokala badanläggningarna för att deras kvinnor skall kunna leva halal i enlighet med guds/sharians påbud.

Snart kommer sannolikt även de allmänna och privata badstränderna i väst att inrättas så att den fromme muslimen inte skall känna sig kränkt. I Riccione, Italien planeras strandavsnitt som enkom kommer att vara reserverade för muslimska kvinnor. I stället för Syd-Afrikas rassegregerade stränder med skyltar som "for whites only" kommer vi snart i väst att få se skyltar som på religiös och könssegregerande grund kommer att lyda "for muslim women only". Förutom den islamska väckelsen självt är en av drivkrafterna pengar, snöd ekonomiskt vinning, då muslimerna blir fler i Europa och då allt fler förmögna araber reser till Europa kommer man att göra MYCKET för att gå dem till mötes. Således ser vi ännu en gång att det inte bara är den poltiska och kulturella eliten, vänstern och de liberala som bereder vägen för islamiseringen av våra samhällen, även affärsidkare av olika slag kommer att spela med i spelet så länge det finns pengar att hämta i halal (se Rheinfeldt om halalkött och de stora internationella matvarukoncernernas produktionsomläggning).

I Australien föreslog nu senast Fred Nile (Cons. MP) att topless skall förbjudas för att skydda Sydneys muslimska befolkning. "I don't want to have any provocations or disturbances on our public beaches," säger han."

Detta är bara en liten del av kampen om det offentliga rummet som just nu rasar i väst, vi kommer att få se mycket mer av islamska krav på särrättigheter och könssegregering i framtiden. Man kommer att långsamt men säkert lära sig att agera inom demokratins ramar , utnyttja våra samhällens religionsfrihet och söka tänja begreppet så att den inte bara innebär rätt att i organiserad form tro på och tillbedja vilken gud man vill, utan också så att den omfattar rätten att leva i enlighet med sin religions alla krav ute i samhället (vilket för islams del inte innebär lite). Man kommer inte vara nöjd förren samhället omformats så att det i sin helhet är islamiserat, det vill säga anpassat för att de fromma muslimerna fult ut skall kunna leva sina liv i enlighet med islams krav.

M.J

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hej och tack för all välskriven läsning.

Islam och dess utbredning är onekligen en av samtidens mest intressanta skeenden. Jag följer media och det parallella media som tex. er blogg utgör.

Något håller verkligen på att hända och det kommer nog att gå ganska fort när vi väl nått "the tipping point". Jag känner en enorm frustration över att hela denna process är så historielös och tämligen populistisk.

Det bara måste gå att belysa och skapa en motreaktion som inte faller under medias ensidiga och okunniga bevakning, en slags rörelse eller en provokation som lyfter upp problematiken mellan sekulära samhällen och religiöst styrda. Visst måste det finnas tankar eller ideér på vad som kan göras? mhv /F

Xx sa...

Hej Fredrik, alltid kul att någon uppskattar det man skriver.

Visst är det egentligen ganska så märkligt att vi befinner oss i en gigantisk förändringsprocess, man skulle kunna tala om regelrätta folkvandringar, som oundvikligen för alltid kommer att förändra inte bara Europas demografi (om den får fortsätta), utan även våra samhällen i grunden, och väldigt få vanligt folk förefaller vara medvetna om skeendet och dess konsekvenser för oss.

Så länge våra politiker envisas med att ta in mängder av folk från den islamska delen av världen är situationen tämligen hopplös som jag ser det. Problemen ligger inte bara på ett nationellt plan, utan återfinns på ett högre plan inom EU. Om du har läst mig ett tag har du noterat en om inte defaitistisk inställning så i alla fall en djupt pessimistisk sådan. Den stora majoriteten kommer nog inte reagera förren i ett mycket sent skede av de förändringar vi står inför, är jag rädd.

Vad som behövs är så många
"informatörer" som möjligt, som genom bloggar, och artiklar i typ Newsmill och gärna gammalmedia, visar upp en motbild och som stimulerar folk att på egen hand söka sig egen ny kunskap om islam och den förändring vi står inför.
Vad som behövs är fler som på ett seriöst sätt (utan rasim och grundlösa påståenden tagna ur luften) granskar och kritiserar islam utifrån fakta.

Men hur mycket man än gör går det inte att komma ifrån det faktum att utan drastiska förändringar i regeringens sammansättning politiska inriktning kommer man inte att kunna stoppa utvecklingen.

Varför inte skriva själv, för inte så länge sedan eftersökte jag medarbetare (på prov), du är välkommen att maila mig på om du är intresserad av att pröva på. Adressen är Poitiers732m@yahoo.com

Anonym sa...

tack för ditt svar. Låt mig få återkomma med mina tankar. Gällande defaitism så är jag tyvärr helt enig med dig. Sen kväll och jag behöver en gnutta sömn.
mvh /F

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Vår urgamla allemansrätt kommer succesivt urholkas. Även stora delar av vår vackra natur kommer också tas över av muslimer. Dom kommer förhandla sig till avskilda områden i skogar och runt sjöar, där vanliga svennar inte kommer att ha tillträde ö h t. Kanske kommer man rent av inhägna dom och ha vakter som ser till att inte vi orena kuffar kommer in. Utom möjligtvis särskilt utsedda dhimmis som skall hålla rent efter dom. Sannolikt kommer dom få första tjing på dom bästa och vackraste platserna medan vi får nöja oss med bottenskrapet.

Anonym sa...

Detta är skrämmande
http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/04/vi-bor-stodja-hamas-i-kampen-mot-israels-folkmordspolitik
/F

Xx sa...

Hej Fredrik! Ja, man undrar verkligen över karlns preferenser, hur han resonerar, tyvärr är jag för dåligt inläst på Israel/ Palestinakonflikten för att ge mig i klinch med honom på Newsmill, även om man har god lust.

M.J

Anonym sa...

Intressant blogg.
Just detta ämne är något som jag funderat mycket på sedan min yngre syster berättat för mig hur muslimska tjejer i hennes gymnasieklass får särskilda duschtider efter klassens gymnastiklektioner av exakt samma skäl som detta inlägg berör.
Det här är ju något som jag absolut inte tycker passar in i något samhälle.
Kommer fortsätta följa bloggen...

//Björn

Anonym sa...

lillasyster*

Anonym sa...

"For Muslims Only"

Vi måte provocera och konfontera mycket mer.

Tryck upp skyltar, etiketter, klisterlappar:

"Endast för Muslimer"
"For Muslims Only"

Fäst dessa på bänkar, stolar på offentliga platser i hela landet.

Reaktionen lär inte dröja på sig.

Kör hårt.