2008-09-02

Halal, här finns pengar att tjäna (citat Rheinfeldt)


I SvD kan man läsa att Fredrik Rheinfeldt nyligen har besökt halaslakteriet Qibla halakött i Johanneshov. Där skall han enligt tidningen ha sagt följande; "Den moderata frihetskampen måste också handla om att ge egenmakt till nysvenskarna, stötta integrationen och få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället. Det är en uppgift för alliansregeringen." Vilka regler syftar han på, det är väl inte den passage i djurskyddslagen som säger att djuret måste bedövas innan det slaktas måhända? Det är väl bara en tidsfråga innan de islamska intresseorganisationerna får igenom sin halalslakt helt ut även i Sverige, inte skall väl den troende muslimen få stå tillbaka för djurens rätt, det vore ju förnedrande för dem.

På sin agenda för att minska de värdegrundskrockar han talar om propagerar han också införandet av bönerum för muslimerna och en större acceptans för hijab på arbetsplatserna. Att värdlandet backar och anpassar sig till islams föreskrifter för vad som skall vara tillåtet (halal) och förbjudet (haram) är tydligen Rheinfeldts egendomliga medicin för att minska på värdegrundskrockarna.

Och så kommer ju pengarna som kan inhöstas förståss; "Här har vi över 400 000 muslimer som lever i Sverige och som rättrogna muslimer vill de ha sitt halalkött. Det finns ju en efterfrågan och pengar att tjäna, men de (de svenska företagen) tar inte tillvara på det på grund av okunskap eller i värsta fall fördomar." Givetvis är den ekonomiska biten oemotståndelig, om man tjänade på det ekonomiskt skulle herr Rheinfeldt säkert se att fler svenskar konverterade och blev fromma muslimer.

"Vi måste visa mer respekt för andra kulturella traditioner, de hotar nästan aldrig några svenska värden, det kan finnas sida vid sida" menar Rheinfeldt som inte tycks kunna se skillnad på kulturella traditioner och religion. Att kravet på halalslakt har sin grund i sharia´ns föreskrifter har tydligen undgått den gode statsministern. Vad hade han i samhällskunskap, 1;a eller 2;a, shit the same.

Enligt artikeln förefaller herr Rheinfeldt också tycka att man har talat för mycket om den hederskultur som i mångt och mycket utmärker islam, och som de facto får sin religiösa legitimitet genom sharia´ns föreskrifter. Toleransen måste få ett större utrymme tycker han, och tycks vare sig han är medveten om det eller ej förespråka den engelska vägen visavi islam, tolerans och ännu mer tolerans för de intoleranta.

Vidare ältas det på sedvanligt vis om att sprida kunskap för att minska fördomarna, som om kunskap om islam på något sätt skulle minska oviljan och avsmaken för religionen, snarare torde det vara tvärt om. Men det är väl en förljugen indoktrineringskampanj regisserad av staten tillsammans med de islamiska förbunden han har i åtanke.

M.J

1 kommentar:

Anonym sa...

En bild säger mer än 1000 ord bekräftas då man ser vår statsminister iförd huva i svd. Det är verkligen synd om Sverige