2008-09-02

We´re talking about islam (not just Wahhabi islam)

I det brittiska tv-programmet UnderCover Mosque; The Return kan du bland annat se en kvinnlig predikant undervisa en samling kvinnor och barn i islam. Det äger rum i en av Storbrittaniens viktigaste och mest prestigefulla moskéer Regents Park Mosque, en moské som räknas som moderat och som officiellt förespråkar interreligiös dialog och fredlig samexistens. Den har representanter högt uppe i organ som fungerar som rådgivande till regeringen i frågor som rör islam.

Här predikas enligt sharia bland annat dödsstraff för apostater, det vill säga för dem som har lämnat islam.

I programmet sägs det felaktigt att denna tolkning av islam beror av en Wahhabistisk (Saudi-Arabisk reformatorisk inriktning) tolkning av islam. Detta är en i grunden felaktig föreställning då dödsstraff för apostater förespråkas av samtliga av de fyra rättskolorna inom Sunni. Detta är islam, som den kvinnliga predikanten själv säger om straffet för apostasi, tro inget annat.
M.J

Inga kommentarer: