2008-09-17

Metros islampropaganda

Metro slår idag (17.9) ett slag för det mångkulturella samhället med fokus på Ramadan. Det rör sig inte om en artikel eller ens ett uppslag som det brukar kunna vara i samband med uppmärksammandet av en del andra icke-kristna religiösa högtider. Nä då multikulti-Metro (minns Gringo) känner inga sådana gränser utan drar till med hela 10 sidor.

Det förefaller som vissa av våra större dagstidningar ser det som sin mission att propagera för islam, för det är just vad man gör genom att okritiskt låta enstaka individer (läs muslimer och islamologer) ge sin bild av islam, en garanterat tvättad och tillrättalagd bild av islam. En religion som kräver dödsstraff för de som önskar lämna den har i alla fall i mina ögon redan här tappat all kredibilitet och borde motarbetas, inte ges ytterligare en plattform att agera utifrån, inte trivialiseras och idylliseras som så ofta blir med den här typen av reportage. Enbart detta faktum borde få varje ansvarsfull tidningsman att dra örona åt sig och inte genom denna typ av artiklar göra reklam för en direkt reaktionär religion, en religion som är raka motsattsen till allt vad multikultur heter, en religion med anspråk på att ersätta alla andra och vars yttersta mål är att upprätta guds välde globalt, implementerat genom sharian.


Vill man göra folk nyfikna, positivt inställda och kanske till och med bidra till att intet ont anande svenskar konverterar till islam utan att veta vad sharian föreskriver för apostater (murtad). "When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from islam, he deserves to be killed". o8.2 "In such case, it is obligatory for the caliph (A:his representative) to ask him to repent and return from Islam. If he does, it is accepted from him, if he refuses, he is immediately killed.". Föreställ er bara om en kristen sekt eller varför inte ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkan hotade de som önskade lämna kyrkan med döden och gärna skulle se till att en dödsdom verkställdes om det rättsligt var möjligt vilket ramaskri skulle det inte bli. Vad jag menar med detta är att det idag finns två måttstockar för hur religioner döms, en för islam, och en för vår(a) egen(na) kyrka(or), en mycket märklig dubbelmoral.

I en av ovan nämnda artiklar ger en Farrah Faighani en högst subjektiv och direkt felaktig bild av kvinnans ställning inom islam; "I Sverige finns det många fördomar om förtryck mot muslimska kvinnor; att kvinnor är som slavar, att de ska lyda männen, att de alltid är kopplade till någon. Men så är det inte, i mina ögon har kvinnan samma rättigheter som männen inom islam. I svensk lagstiftning rubriceras samlag mellan ett äkta par som sker utan kvinnans medgivande som våldtäckt . Inom islam har det varit så i 1400 år.". En snabb genomgång av ett antal paragrafer i sharia´n talar dock för det motsatta.


I shariamanualen Úmdat al-Salik kan vi under paragraf m5.1 läsa;
It is obligatory for a woman to let her husband have sex with her immediately when:
a) he ask her;
b) at home (O:home meaning the place in which he is currently staying, even if being lent to him or rented);
c) and she can physically endure it.

och under paragraf m5.4 "husband poessesses full right to enjoy his wife´s person (A: from the top of her head to the bottons of her feet, though anal intercourse (dis.p75.20) is absolutely unalwful) in what does not physically harm her.

He is entitled to take her with him on travels."

och paragraf m.10.4 "The husband may forbid his wife to leave the home"

Och då har vi bara suddat lite grann på ytan och inte vare sig berört hennes värde som vittne i domstolsförhandlingar (två kvinnor är lika mycket värd som en man), att en skada eller dödad kvinna i termer av skadestånd/ersättning bara är värd hälften av vad en man är, att en dotter bara ärver hälften av vad hennes broder gör, att hon inte kan skilja sig lika lätt som en man, att hon inte kan gifta om sig efter en skillsmässa för då förlorar hon vårdnaden av de barn hon redan har vårdnanden av etc etc.

Det är denna typ av grova felaktigheter och direkta lögner som Metro och en del andradagstidningar bidrar till att sprida, ren och skär desinformation och islampropaganda. Och att det sedan finns muslimer som inte följer sharian´s påbud är inte ett tecken på en fri och tolerant religion, utan snarare på irreligiositet och ett självständigt tänkande vilket snarare står i motsattsställning till religionens trånga dogmer.

M.J

Inga kommentarer: