2008-09-01

Lagförslag från Lega Norte; Inga fler moskéer i Italien

Lombardiets Lega Norte kommer i slutet av nästa vecka lägga fram ett lagförslag som syftar till att stoppa byggandet av moskéer och förbjuda minareter och användandet av högtalare som riktas ut mot gatan. Lagen kommer också att stadga att moskéer inte får ligga närmare än 1km från kristna kyrkor och att gudstjänst och predikningar måste hållas på italienska och inte på arabiska. Ett moskébygge i Bologna har redan stoppats av de italienska myndigheterna. Kritiker till lagförslaget menar dock att det strider mot konstitutionen och att det inte heller har stöd i Berlusconi's Forza Italia och därför inte kan väntas gå igenom.

Om lagförslaget går igenom är det ett steg i rätt riktning. Inga moskéer i Europa innan kyrkor får byggas i Saudi-Arabien och andra religioner kan verka fritt i de muslimska länderna.

M.J

Inga kommentarer: