2008-09-21

Sharians implementering i Vollmose, Odense, Danmark

Det förefaller som sharian i vissa "muslimska" områden i Danmark nu i allt högre grad tränger undan danmarks sekulära lagar. Till och med polisen går nu ut och varnar för utvecklingen med parallella rättssystem. I Vollsmose i Odense dras flertalet av alla polisanmälningar tillbaka för att istället hamna hos lokala imamer som utdömer lämpliga straff enligt sharian.

"Som det er i dag, er der jo kriminelle, der aldrig får en straf efter dansk retspraksis," siger Torben Aagard, der er betjent i Odense-bydelen, til Information. "Selvfølgelig er der mange herude, som lever efter dansk lov, men så længe, de ikke tør stille sig op mod de andre, er det svært at stille noget op," siger Torben Aagaard. Han mener, der bliver brugt penge, trusler og sommetider også vold i forsøget på at løse konflikterne internt i de muslimske miljøer." Enligt imamen Abu Bashar i Vollmose är det många typer av konflikter imamerna löser, bland annat grannkonflikter och problem mellan man och kvinna. "Folk respekterer det, imamen siger, men de synes ikke om politiet", säger den lokale imamen som ofta blir tillkallad när det uppstår konflikter i området.

Utifrån denna beskrivning och områdets karaktär av problemområde med stor kriminalitet kan man på goda grunder misstänka att även det islamska bruket med att betala blodspengar (Ad-Diyat) kan ha använts. Detta bruk har sitt upphov i 600-talets arabiska sedvänjor och kom att erhålla sin religiösa legitimitet genom ett antal hadither för att sedan upptas i sharia´n. Det finns exempel från Storbrittanien där man genom shariadomstolarnas beslut har använt sig av denna rättsprincip med den olyckliga följden att våldsmän har fått gå fria sedan de betalt offren. En utveckling ingen är betjänt av, förutom imamerna förståss och de fromma muslimer som hellre vill leva i enlighet med sharian än efter den sekulära statens lagar.

Dessa muslimska enklaver mitt i det demokratiska och sekulära Europa visar genom sin preferens för shariarätten vart vårat sekulära samhälle är på väg, och detta är ett problem som sannolikt bara kommer att växa i sin omfattning. Särskilt som
EU nu också förefaller att ge ett indirekt erkännande av sharia´n i samband med skilsmässofall och även så ålägga de sekulära nationella domstolarna att om så fodras döma enligt sharian. Om du misstycker och vill stoppa utvecklingen är det minsta du kan göra att sätta din kråka på "Uppropet. Stop för sharia".

M.J


Inga kommentarer: