2008-09-30

Anjem Choudary "förespår" fler attacker på Martin Rynjas liv om han låter publicera "The Jewel of Medina"

Efter mordbrandsattentatet hotas nu Martin Rynja, ägare av bokförlaget Gibson Square, med döden om han verkligen löper linan ut och låter publicera novellen "The Jewel of Medina".

Anjem Choudary en tidigare ledare av det tidigare al-Mujaharoun säger: -"This book is an attack on the honour of Mohammed. It is clearly stipulated in Muslim law that any kind of attack on his honour carries the death penalty. 'People should be aware of the consequences they might face when producing material like this. They should know the depth of feeling it might provoke. 'If the publication goes ahead then I think, inevitably, there will be more attacks like this. The repercussions will be very severe for everyone associated with it. It is not me that is doing petrol bombing, but I understand their feelings.' There was uproar 20 years ago with the publication of Salman Rushdie's novel The Satanic Verses, which was interpreted by some Muslims as an attack on their faith. It led to death threats, riots and the murder of the book's Japanese translator. In 2005, there were worldwide protests in which 100 died, after a Danish newspaper published cartoons deemed offensive to Islam. Yesterday Mr Rynja's five-storey home in Islington, North London, remained boarded up."

I stället för att aktivt stötta polisen i jakten på militanta jihadister som kan tänkas ta livet av Martin Brynja och många andra som "kränker" islam har Storbrittaniens "moderata" muslimerna istället framtvingat ett antal försvårande och märkliga pietistiska hänsynstaganden från poliskårens sida. Något som samhället egendomligt nog har accepterat i sin ängslan att inte stöta sig med landets muslimer, och därmed riskera att radikalisera dem.

* I jakten på misstänkta bör polisen alltid förvarna och dela med sig information med framstående och respekterade företrädare för det muslimska samhället innan de slår till mot terrormisstänkta muslimer.

* Polis bör inte förrätta husundersökningar hos muslimer utan att ta av sig skorna innan de kliver in, dessutom bör de inte störa under bönen (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books).

* Polis bör inte heller använda hundar vid husransakan hos muslimer (Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.226), och om man ser sig tvugna att göra det i alla fall skall ett slags skodon eller strumpor först sättas på hundens fötter.

Allt detta får givetvis en att undra vad som är viktigast för den "moderate" muslimen, att polisen får fast jihaddistiska terrorister eller att de iaktar ett ödmjukt förhållningssätt när de skall till företa en husransakan eller ett gripande i ett muslimskt hem. Om denna lilla minoritet (ca 2,8%) kan skapa en sådan ängslan och oro hos Storbrittaniens styrande så att de går med på dylika absurda hänsynstaganden, då undrar man hur det kommer att se ut när den muslimska populationen har fördubblats eller tredubblats? I sin befogade rädsla för jihaddistiskt våld och muslimska resningar, skadade och döda, kommer man att backa och backa (jfr Neville Chamberlain) och göra allt för att tillmötesgå de fromma muslimernas krav tills den dag då ingenting finns kvar av den forna friheten, bara en kvävande rädsla för att göra något, något litet som sätter igång det riktiga helvetet.

Så kommer man antagligen att agera då det ligger i demokratins och det civiliserade samhällets natur att medla, förhandla och anstränga sig till det yttersta för undvika blodsutgjutelse. Motståndaren kommer dock inte sky detta medel då han som sin främsta tillgång har sitt dödsförakt eller riktigare sin dödskärlek. Betänk Abdallah Al-Naggars ord; - "The believers in Allah rightly do not dread their enemies and do not fear [waging a] jihad, because they see jihad as a profitable bargain, selling their lives to Allah [to get paradise in return]." eller "We tell them, in as much as you love life, the Muslim loves death and martyrdom. There is a great difference between he who loves the hereafter and he who loves this world. The Muslim loves death and [strives for] martyrdom." (Mufti Sheikh Ikrimeh Sabri).

M.J

Inga kommentarer: