2008-09-12

Apostasidomar i Iran

De två iranska konvertiterna Mahmoud Mohammad Matin-Azad, 53, och Arash Ahmad-Ali Basirat, 40, har lämnat islam och blivit kristna, därför har de ställts inför rätta för apostasi (riddah) och väntar nu på domarna. Sedan augusti känner man till fem fall där folk har gripits för att de har lämnat islam för kristendomen, bland de arresterade fanns bland annat Ramtin Soodmand, son till den som senast avrättades i Iran för detta mycket allvarliga brott. "Allah's Apostle said, "The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims." (Sahih Bukhari 9:17)

Úmdat al-Salik, en shariamanual säger följande om apostasi; o8.1 "When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from islam, he deserves to be killed". o8.2 "In such case, it is obligatory for the caliph (A:his representative) to ask him to repent and return from Islam. If he does, it is accepted from him, if he refuses, he is immediately killed."

Detta är en av de friheter den fromme muslimen eftersträvar, friheten att kunna ta livet av de som vill lämna islam och på sätt förnekar Allah och hans profet Muhammed.
Finns det någon som tycker att det låter som en sund inställning, tja detta är i alla fall vad de fyra rättskolorna inom sunni islam anser och utan tvekan är det också så hos shiiterna. Detta handlar inte om liten sekt utan om "mainstream" islam, ortodox islam, kort och gott Islam.
Huruvida islam kan anses som kompatibelt med demokrati och frihet får jag nog redan utifrån detta lilla men nog så viktiga spörsmål svara med ett rungande NEJ!

M.J

Inga kommentarer: