2008-09-30

Antiislamiseringsmöte i Israel i december

Som en del av er säkert redan vet har ett initiativ tagits för att samla och samordna motståndet mot den smygande islamiseringen av Europa. Till konferensen som går under parollen Facing Jihad kommer ett trettiotal parlamentariker från bland annat Belgien, Danmark, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweitz och Storbrittanien för att diskutera frågan. Annordnare av konferensen som kommmer att hållas i Israel 14-15 december i år är Arieh Eldad, medlem av knesset och förträdare för National Union Party. På konferenses hemsida kan man läsa följande; "The summit... will focus on the principle that urgent action is required to defend traditional fundamental European rights such as the liberty of individuals, the rule of law, democracy, freedom of speech and the equality of all before the law as well as the traditional identity and sovereignty of Western nations." Som sponsor för evenemanget står The Ariel Center for Policy Research (ACPR).

M.J

Inga kommentarer: