2008-09-21

Icke-muslimer bör inte äta och dricka offentligt under Ramadan som tecken på respekt

En undersökning företagen av Maktoob Research visar att hela 62% av muslimerna i arabländerna anser att icke-muslimer som lever i de muslimska länderna inte skall få äta och dricka offentligt under Ramadanfastan. Drygt hälften av de tillfrågade (52%) anser att att alla restauranger borde vara stängda under dagen och då även för de icke-troende som ett tecken på respekt för islam. Det handlar om respekt, undrar när vi också får höra dylika önskemål här, förresten det var väl vad Lutfur Rahman, stadsdelsordförande i Tower Hamlets Council i östra London förväntade sig av sina icke-muslimska ledamöter för ett tag sedan. Och det är samma uppfodrande respekt som borgmästaren i förorten Molenbeek (Brüssel) förväntade sig av sina patrullerande poliser under Ramadan för några år sedan. Det är inte respekt det handlar om, utan det är underkastelse under sharian´s föreskrifter det handlar om oavsett om du är muslim eller icke.

M.J

Inga kommentarer: