2008-09-18

Eu-lag släpper in sharia`n i svenska domstolar

Enligt uppgifter i dansk media förefaller det som att EU nu är på god väg att genom lagstiftning indirekt påtvinga samtliga medlemsländer de delar av sharia´n som rör muslimers skillsmässa. "Ægtepar skal selv kunne vælge, hvilket lands lovgivning de vil følge, hvis de skal skilles, mener kommissionen.", sålunda kan i framtiden iransk, irakisk eller somalisk lag beträffande skillsmässa också komma att gälla i Sverige om parterna så önskar. "sharia-lovgivning vil kunne finde anvendelse i skilsmisse-sager ved europæiske domstole ...". "Det betyder, at dommeren må indhente en redegørelse om retsgrundlaget og retspraksis i for eksempel Saudi- Arabien," säger Lars Thøgersen som är chefkonsulent i Familiestyrelsen i Danmark. "Det vil dog kræve at parret, der skal skilles, har en vis tilknytning til et muslimsk land - f.eks Saudi Arabien."

På så sätt förvandlar man europas sekulära domstolar till något slags hybrider där man titt som tätt också kommer att använde sig av det islamska sharia. Genom beslutet går man islams krav på särställning till mötes, man ger också signaler om att mer finns att hämta bara man ligger på tillräckligt hårt. Beslut som detta (om det nu stämmer) kommer att ge europas islamister blodad tand då man nu indirekt har erkänt deras exklusivitet. Sannolikt kommer detta första steg så småningom också att följas av andra delar i den islamska familjelagstiftningen.

Effekten av beslutet är att det kommer att underminera respekten för de sekulära lagarna, motverka integration och assimilering bland europas muslimer. Och det kan inte nog upprepas, att frivilligheten för mången muslim kommer att vara en chimär på grund av det sociala trycket. Att i ett "muslimskt område" med en stark religiositet visa att man föredrar landets världsliga lagar framför guds lag kan för många säkert upplevas som någonting mycket svårt.

M.J

Inga kommentarer: