2008-09-20

Angående anti-islamiseringsmötet i Köln

Den planerade manifestationen i Köln mot islamiseringen i Europa har ställts in av polisen. De tyska myndigheterna har här tydligt visat att man inte kommer att tillåta denna typer av öppna manifestationer mot islam och dess expansion i Tyskland. Den tyske inrikesministern sa inför mötet/demonstrationen; "Such a gathering of populists and extremists harms the co-existence that the city and Muslim citizens have striven for". Vad han säger är att alla som på detta sätt visar sin motvilja mot islams expansion, känner motvilja och oro inför den är högerextremister. Genom att brännmärka antiislamiseringsrörelsen som högersextremistisk hoppas man på att misskreditera den inför den tyska offentligheten och vinna poäng bland muslimerna i Tyskland och annorstädes. Också inom massmedia har denna typ av brännmärkning ägt rum.

Inte nog med detta, myndigheterna har också försökt mobilisera medborgarna till en motaktion i syfte att sabotera arrangemanget. Kölns borgmästare uppmanade i ett radiotal stadens invånare att gå ut på gatorna för att obstruera arrangemanget; "We don't want their conference and along with a great majority of Cologne people we'll be obstructing them.". Man lät dock de agressiva "antifascistiska" grupperna fritt agera, blockera flygplatser, järnvägen och alla viktigare tillfartsvägar in i staden för att redan där stoppa tillresta talare och aktivister. Till detta förhöll sig polisen helt passiv, allt enligt givna direktiv kan man anmoda.

Och nu till det verkligt problematiska. Man kan lätt förstå den desperation som får en aktivistgrupp som Pro Köln att bjuda in andra som kan tänka sig sluta upp i motståndet mot islamiseringen,
men frågan är dock om inte flera av de inbjudna mer skadar saken än gynnar den. Antiislamiseringsrörelsen får definitivt inte liera sig med rörelser eller individer som är nazistiska, uttalat rasistiska eller antisemitiska (och då menar jag inte per automatik nationella rörelser) då detta skulle komma att gynna islam och alla de andra som önskar att smutkasta rörelsen. För att antiislamiseringsrörelsen skall kunna spela någon som helst roll i framtiden måste den byggas på en bred front och inbegripa samtliga polititiska chatteringar på den traditionella vänster- högerskalan, undantaget de ovan nämnda. Att låta dem kapa den i ett tidigt skede kan komma att visa sig vara mycket ödestigert och för en lång tid framöver döma rörelsen till att förbli marginaliserad. Anti-islamseringsrörelsen får absolut inte förknippas med extremhögern, det är illa nog som det redan är.

M.J

Inga kommentarer: