2008-09-05

Muslimers attityder och värderingar i Storbrittanien. Hur står det till i Sverige?


I den två år gamla undersökningen "Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon" beställd av det brittiska Channel 4 ges det en uppfattning om hur den muslimske "mannen på gatan" ser på sakert och ting. Hans identitet, lojaliteter, och värderingar. Om detta också speglar den europeiska muslimens uppfattningar så finns det all anledning till oro för framtiden.

Inledningsvis kan man i rapporten konstatera att det som framföra allt skiljer muslimen från den kristne mannen idag är religiositeten. Medan en stor andel av de kristna endast är det till namnet är religionen kärnan och identiteten i muslimens liv. Hela 93% av de tillfrågade ansåg att religion (läs islam) var viktigt, 78 % att den var mycket viktigt. Religionen har alltså ett mycket stort grepp om den "moderne" muslimen av idag. Nästan en av tre (30%) av tillfrågade skulle vilja se sharia´n implementerad i Storbrittanien, 15 % visste inte vilket rättssystem de föredrog, drygt hälften (54%) ville leva under brittish common law. Hela 28% av de tillfrågade skulle gärna se att Storbrittanien blev till en islamisk stat.

Frågor som ställdes om yttrandefrihet ger en direkt pinsam bild av islams svårigheter att samleva med demokratin. Hela 78% ansåg att de som publicerade Muhammedkarikatyrerna skulle straffas. 68% var av den åsikten att de britter som förolämpar islam skall gripas och ställas inför rätta. Endast 31% var för yttrandefrihet, även om den sårar religiösa grupper, och endast 3% av de tillfrågade tog helt och fullt ut ställning för yttrandefriheten.

Endast 29% av de tillfrågade muslimerna tror att förintelsen ägde rum som så lärs ut, 17% tror att det är överdrivet. 45% säger sig tro att 7/11 var en konspiration (läs U.S.A och Mossad).

22% anser att terrorattentatet mot Londons transportsystem var befogat. På frågan "Vad skulle du anse om en muslim kände till planer på en terrorattack och inte rapporterade det till myndigheterna", skulle 30% vara förstående och inte lägga dem speciellt mycket till last för det, medan 9% helt ut skulle förstå dem och inte alls skulle lägga dem något till last, bara 47% ansåg att det var fel att hålla tyst om det. Hela 22% ansåg att man inte skulle kasta ut religiösa ledare som stöder terrorism (läs jihad).

Utifrån detta torde man grovt kunna kalla ungefär nästan 1 av 3 (30%) av de tillfrågade för islamister, de skulle gärna se att Storbrittanien blev till en islamsk stat (28%) så att de där kunde leva under sharia´n (30%). Antalet militanta jihadistförepråkare uppgår till minst 1 av 10 (9%) då så många ansåg att det var acceptabelt för politiska/religiösa grupper att använda sig av våld. Dock är detta lite tvetydigt då 13% kunde förstå att unga brittiska muslimer ville utföra självmordsoperationer, och hela 22% ansåg att terrorattentatet i Londons transportsystem var befogat. Det var också samma procentantal (22%) som inte ville kasta ut religiösa ledare som stödjer terrorism. Sannolikt ligger siffran för jihadistsympatisörer snarare någonstans upp mot 20%, vilket skulle innebära att 1 av 5 av Storbrittaniens muslimer mer eller mindre sympatiserar med jihadisterna. Ett förskräckande antal kan man tycka, men en mer nyligen genomförd undersökning på flera universitet i Storbrittanien visade det sig att 1 av 3 ansåg det var rätt att döda för religionen. En av tre!

Att knappt hälften (47%) av de tillfrågade muslimerna ansåg att det skulle vara fel att hålla tyst om ett planerat terrorattentat man har fått kännedom om,visar på att lojaliteten till umma är större än den är till samhället i stort. Trycket på samhället och demokratin med allt vad yttrande- och pressfrihet heter kommer också i praktiken från nästan hela det muslimska samfundet som även de hjälper till att underminera demokratin.


M.J

Inga kommentarer: