2008-09-10

9/11-attacken en attack mot vår civilsation

Kom ihåg terrorattentatet i New York 9/11 2001 Minns också Bali 2002, Madrid 2004, Beslan 2004, London 2005 och alla de andra attackerna som kvävts i sin linda. Minns också vilka som utförde dem, muslimska jihaddister, ty även om du inte märker av det (just nu) så befinner vi oss i krig med dem, ett krig som enligt islam heliga texter först kommer att upphöra när islam dominerar världen; - Jihad det eviga kriget. "Striden mot dem, tills det ej finns någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga." (sura 2:189)M.J

Inga kommentarer: