2008-09-27

Mordbrand - Storbrittanien - Jewel of Medina

Martin Rynja, ägare av Gibson Square, det bokförlag som avser att publicera novellen "The Jewel of Medina" i Storbrittanien har utsatts av ett brandattentat i sitt kombinerade kontor och hem i Islington. Fyra män har gripits som misstänkta för dådet.

Novellen som tidigare i år har varit föremål för såväl tillbakadraganden (
Serbien) som inställd publikation (U.S.A) speglar dels den överdrivna nästan sakrala repekten för islam och de troende muslimerna, dels också den mer konkreta rädslan för islamsk terror och vedergällning som har intagit konst- och medievärlden i väst.

Det senaste exemplet på detta är den danska animerade filmen Resan till Censurien, om vilken Sydsvenskan mycket träffande beskriver; "En film där ingenting är heligt. Nästan. En film där det drivs hejdlöst med religiösa föreställningar. På något undantag när." Gissa vad? Om det rådande tabuet, kritik och drift med islam, säger Thorbjørn Christoffersen en av upphovsmännen till filmen; "Jag är 100 procent för att man bör kunna skämta om allt. Men det handlar inte om att ta särskild hänsyn till muslimerna, det handlar om hänsynen till mig själv och mina närmaste.” Också Random House i U.S.A refererade till just detta latenta hot; "Elizabeth McGuire told the author and her agent that the publishing house had decided to indefinitely postpone publication of the novel for "fear of a possible terrorist threat from extremist Muslims" and concern for "the safety and security of the Random House building and employees.".

Rädslan är lätt att förstå för alla med ansvar för familj, företag och anställda, men om respekten och rädslan är så stor idag med som mest 3-6% muslimer i de västliga länderna hur stor kommer den inte vara när andelen muslimer fördubblats eller tredubblats! Då kommer det att vara knäpptyst, och om inte så kommer vi att få se samhällen falla sönder under än mer omfattande stridigheter och terror.

M.J

Inga kommentarer: