2008-09-02

SvD;s Ramadanblogg,- en trivialisering av en minst sagt problematisk religion

För SvD någon slags kampanj för islam eller hur skall man egentligen tolka dess Ramadanblogg. Samtidigt som man får följa tre troende muslimer under Ramadan i deras vardag sker ett slags trivialisering av religionen då den reduceras till ritual och tradition. Ingenting om det djupt problematiska med denna religion, dess människosyn, världsbild och dess unisona krav på dödsstraff för apostater (sådana som lämnat islam), ingenting om dess föreskrifter för hur man straffar äktenskapsbrytare och homosexuella, ingenting om dess ärkekonservativa syn på kvinnan och den heders-/våldskultur som legitimeras genom sharian, ingenting om det urgamla och mycket djupt gående judehatet och religionens minst sagt halvfascistoida syn på icke-muslimer. Ingenting om islams universella anspråk på att ersätta alla andra religioner; "Han är den, som har sänt sin apostel med vägledning och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock avgudadyrkarna (icke-muslimerna) skulle harmas." (sura 9:33) och ingenting om att islam inte bara är en religion utan inom sig rymmer ett färdigt program för omvandling av samhället så att de troende fullt ut skall kunna leva i enlighet med sharian. "The Islamic shari´ah is the eternal , immutable, and just law of Allah. A Muslim´s faith is incomplete without total obediance to it..." Yusuf al-Qaradawi. Non-Muslims in the Islamic Society. American Trust Publications. 2005. s.15).

Helt enkelt ingenting som kan få läsaren att undra om islam verkligen har en plats i det demokratiska och sekulära Sverige.


M.J

Inga kommentarer: