2009-01-12

Andreas Malm, den Svenska vänstern och Palestinakonflikten

Artikeln härunder har tidigare publicerats i samband med Newsmills Israeldebatt, tyckte att den skulle finnas tillgänglig på bloggen också.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är märkligt att se en syndikalist och får man anta internationalist som Andreas Malm att så till den milda grad fokusera på palestiniernas rätt till en egen stat, en nationalstat, inte genom en förnuftig tvåstatslösning utan genom Israels utplånande, och att han helt förefaller att bortse från det statskick denna nya stat med allra största sannolikhet skulle komma att bygga på; sharian, med de konsekvenser detta skulle få för befolkningen där.

Jag vet, han säger det aldrig rakt ut, men då han lyfter fram Hamas som ett exempel som bör stödjas tilll skillnad mot Fatah på det relativt lugna Västbanken undrar man verkligen, särskilt som han tidigare har uttalat sitt stöd för Hizbollah *1, en annan islamistisk organisation med samma agenda som Hamas *2a, upprättandet av en islamsk gudsstat och staten Israels totala utplånande *2b.

Då palestinierna på Västbanken håller sig lugna och inte bombarderar Israel med raketer menar Malm att det är ett tecken på att Fatahpolitikerna är U.S.A;s och Israels lakejer, till skillnad mot Hamas som för sitt jihad så gott de mäktar, och det vill han att Sverige skall gå in och stötta tillsammans med Iran. Har Malm ens reflekterat över vad det skulle få för konsekvenser om Hamas var militärt starkare än vad dom nu är, hur många fler döda skulle vi inte få se på båda sidorna med den våldsspiral det oundvikligen skulle innebära. Vad Malm de facto gör är att uppmana svenska staten att indirekt tillsammans med Iran hjälpa till att instigera ett verkligt folkmord genom att fördriva och döda miljontals av Israels judar. För det är vad som skulle ske om det grovt antisemitiska Hamas och Hizbollah hade medel och kapacitet till det. Man skulle faktiskt kunna anklaga honom för att indirekt propagera för folkmord, till och med Andreas Malm måste väl förstå detta, för han är ju inte naiv, eller. Även det palestinska folk som han talar för är han dessutom beredd att offra på antisionismens och antiimperialismens altare, för det är bara död och förintelse som väntar om man inte är beredd att acceptera en tvåstatslösning utan fortsätter att kriga för Israels utplånande, och det måste han väl vara också vara medveten om.


Att dessutom jämställa Israel med det rasistiska Syd-Afrika är befängt då de palestinier/araber som idag bor i landet har fulla medborgerliga rättigheter. Snarare är den islamska gudsstat som det salafistiska Hamas eftersträvar som löper en stor risk för att få apartheidliknande drag i och med alla andra religioners (och dess utövares) underordnade ställning i enlighet med islamsk lag.

Förutom Israels ca 5,4 miljoner judar är jag inte säker på att landets 1,4 miljoner kristna, druser och muslimska araber skulle gynnas av att staten Israel försvann och att det istället ersattes av en genuin islamsk stat. I en sådan finns det ingen plats för mänskliga fri- och rättigheter så som vi uppfattar de i väst, här är de helt underornade den gudomliga sharian.*3

Med tanke på Hamas ideologiska förankring i salafism torde det inte bli tal om ett frivilligt samgående med någon av grannländerna utan en omfattande islamisering av regimerna där. Israels avlägsnande från kartan skulle inte bara innebära att allmängiltiga värden som demokrati, mänskliga fri- och rättigheter för en oöverskådlig tid helt skulle försvinna från området, utan paradoxalt också maktbalansen. Det skulle kunna sluta med en militär huggsexa över spillrorna, med betydande risk för inbördes strider mellan shia och sunni när kriget mot "lilla satan" väl är vunnen.


Att som Malm tala om folkmord är bara befängt, om Hamas för gott slutade upp med sina våldshandlingar gentemot Israel. skulle inget dödande ske. Om man från palestinskt håll accepterade en tvåstatslösning och inte insisterade på att ersätta Israel med ett islamsk storrike skulle inget dödande ske. "Islamic and traditional views reject the notion of establishing an independent Palestinian state... In the past, there is was no independent Islamic state... (Hence) our main goal is to establish a great Islamic state, ..." (Hamasledaren Mahmoud al-Zahar).

Avslutningsvis skulle jag också vilja påminna Malm om att imperialismen inte är något nytt fenomen, näst intill hela den islamska världen minus den Indonesiska övärlden är ett gott exempel på detta, och han borde veta att hans sängkamrater inte har någonting emot imperialism i sak, så länge den är islamsk."Tomorrow, our nation will sit on the throne of the world. This is not a figment of the imagination but a fact. Tomorrow we will lead the world, Allah willing. Apologize today, before remorse will do you no good" (Hamasledaren Khaled Mash´al)*4


M.J


* 1) http://www.expressen.se/debatt/1.399245/darfor-ska-vi-stodja-hizbollah

* 2a) http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html

* 2b) http://en.wikipedia.org/wiki/Hezbollah

* 3) http://www.eif-pcusa.org/InterfaithRelations/documents/cairodeclaration.pdf

*4) http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP108706


Tidigare publicerad på Newsmill

Inga kommentarer: