2008-10-09

Eid al-Fitr i New York manifesterad utifrån stadens numera högsta byggnad

För andra året i rad lyser Empire State Building grönt för att på samma sätt fira islams Eid-al-Fitr som man även firar, de kristnas jul och judarnas Hannukah.

Att detta kan ske i en stad som så grymt drabbats av islamsk jihadistisk terror (9/11) visar på något av det stora och fina med U.S.A. Toleransen och storsintheten och framför allt viljan att få alla medborgare att känna att U.S.A är deras land, även muslimer och islamister som ingenting annat önskar att få ersätta denna stora demokrati med en islamsk teokratisk gudsstat.

Tyvärr är denna nations styrka också dess svaghet och akilleshäl på samma sätt som i så många andra västliga demokratier. Genom det demokratiska och sekulära samhället och den lagstadgade religionsfriheten ges alla religioner samma möjligheter att fritt få verka, också de med en islamistisk agenda. De får fritt bygga sina kulturcenter och moskéer och därifrån sprida sitt gift, samt även driva egna islamska (ibland statsfinansierade) skolor som på salafistisk grund predikar islamsk supremati. För några år sedan kunde man läsa att upp mot 80% av U.S.A;s moskéer styrs av islamister finansierade av Saudiska oljepengar. Den stora satan själv står idag inte bara under angrepp utifrån långsamt men säkert driver islamska intresseorganisationer en kampanj för att främja shariaanpassningen av samhället och motarbeta det fria ordet.

M.J

Inga kommentarer: