2008-10-19

Hata ickemuslimerna och kom närmare Allah

På en webbsight ägnad Ramadan har Muslimska brödraskapet låtit publicera en serie artiklar skrivna av Ahmad 'Abd Al-Khaleq. Artiklarna har behandlat Al-Walaa Wa'l-Baraa, en islamsk doktrin, vilken i sin mest fundamentalistiska tolkning stipulerar absolut trohet gentemot umma, det muslimska världssamfundet och ett totalt avståndstagande från icke-muslimer och de muslimer som har avikit från islam. I sina artiklar hävdar författaren att i enlighet med denna princip så kan en muslim komma närmare Allah genom att hata alla icke-muslimer, kristna, judar, polyteister och ateister - och genom bedriva jihad gentemot dem på varje möjligt sätt.

Det är detta Muslimska brödraskap som det socialdemokratiska broderskapsrörelsen odlar ivriga kontakter med.

Abstract. In a series of articles a fundamentalist interpretation of the doctrine of Al-Walaa Wa'l-Baraa is posted by the Muslim Brotherhood. In it the writer Ahmad 'Abd Al-Khaleq argues according to this principle, that a muslim can come closer to Allah by hating the non-muslim and by waging jihad against them in every poosible manner.

M.J

Inga kommentarer: