2008-10-31

Sharians påbud och Cherin Awad

Så var det med de hårda kraven på på bevis Cherin Awad, en 13 åring !!! (bara barnet) stenad i Somalia i enlighet med sharian´s föreskrifter om straff för äktenskapsbrytare och sodomister. Enligt talesmän för islamistmilisen ska flickan ha erkänt, sannolikt under en oerhörd press, och därmed beseglat sitt öde. Femtio män lär ha verkställt dödsdomen inför en tusenhövdad publik sägs det, till varnagel för andra att iakta Allahs påbud.

På internetsighten IslamOnline kan man läsa följande om äktenskapsbrott och hor; "However, what is not so well known is that while declaring fornication and adultery as haram (forbidden), Islam does not merely forbid the actual acts, but it also declares as forbidden each and every circumstance or way that leads to fornication and adultery. Allah says, (Do not come near fornication, for it is indeed lewdness and an evil life-style.) (Al-Isra' 17: 32). Således räcker det med att kvinnan försätter sig i en situation som skulle kunna leda till äktenskapsbrott eller hor (sexuellt umgånge innan äktenskap) för att straffas. Ett exempel på detta är fallet med den Saudi-Arabiska kvinna som klev in i en bil med fem män och som efter att ha blivit gruppvåldtagen hotades med dödstraff just för att hon själv försatt sig i en sådan situation.

Enligt uppgifter skall den nu aktuella Somaliska flickan ha anmält våldtäkt och då själv på klassiskt islamsk manér hamnat på de åtalade och dömdas bänk. Och hon är långt ifrån den ende, upp till 75% av alla kvinnor som sitter i fängelse i Pakistan lär ha hamnat där på grund av att de har anmält våldtäkt, men då det har saknat de fyra vittnen islam kräver (sura 24:4 och 24:13), så har våldtäktsmännen gått fria och kvinnorna själv dömts för äktenskapsbrott.

Och vad beträffar Cherins senkomna och under press framtvingade försök att göra sitt yttrande om stening av äktenskapsbrytare till om inte ogjort, så någonting helt annat än det ursprungligen verkligen var är följande fras hämtad ur shariamanualen Úmdat al-Salik väl värd att beakta; "Scholars say that there is no harm in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..."(Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994.s.748, r10:3). Med andra ord ljug gärna om det kan gynna islam.

M.J

Inga kommentarer: