2008-10-12

Lika många imamstuderanden som präststuderanden i Nederländerna.

Antalet studenter som läser till imam i Nederländerna är nu lika många som de som läser kristen teologi i syfte att bli präst. För tillfället studerar ungefär 150 st på dylika kurser vid Fria universitetet, Leidens universitet och på InHolland College. Kurserna som ges vid dessa institutioner ger en grund för vidare studier inom det islamska samfundet.

Om man betänker att muslimerna endast utgör 5,4% av befolkningen i Nederländerna återspeglar detta ganska väl bilden av en kyrka på väg utför och ett livskraftigt och spirande islam. Den primära andliga kraften i Europa av idag står tyvär att återfinna i denna perfida och halvfascistoida religion. Ve Europa!

M.J

Inga kommentarer: