2008-10-21

Danmark - Två jihadister dömda till förberedelse av terrorism

Två unga män har dömts till 12 respektive 7 års fängelse för att ha planerat terrordåd i Danmark (1, 2, 3, 4). Rättsaken kommer att tas om i Landsretten då huvudmannen kommer att överklaga beslutet. Den ene av jihadisterna från Glasvej (Köpenhamn) kommer efter avtjänat straff att utvisas. Den 19-årige huvudmannen Hammad Khürshid är född i Danmark av Pakistanska föräldrar, den andre Abdoulghani kommer att utvisas till sitt hemland Afghanistan.

De dömda skall ha tillverkat sprängmedlet TAPT och försökt framställa sprängladdningar. De skall också över telefon ett flertal gånger ha diskuterat hur många människor som skulle kunna dödas beroende på vilken typ av sprängmedel man använde. En av de dömda skall också på en resa i Pakistan ha kopierat en bombmanual i Röda Moskén. Polisen fann också flera så kallade martyrfilmer i samband med husransakan. Ovan på allt detta finns också den film som danska säkerhetspolisen (PET) i hemlighet spelat in och som visar hur en av männen sitter i sin lägenhet och sjunger sånger om hur ärofullt det är att dö som en shaheed medans han tillverkar en sprängladdning.

Detta är den tredje gången en dansk domstol dömer muslimer till förberedelse för terrordåd. I de två föregående fallen dömdes en man till sju års fängelse (Glostrupfallet) och i Odense fick de båda huvudmännen 12 års fängelse var.

Idag rapporteras även att brittisk antiterrorpolis skall ha gripit fem män i Birmingham. Rör det sig måhända om militanta kristna, fanatiska hinduer, sikher eller buddhister, nej givetvis inte, de gripna är alla djupt troende muslimer. I förra veckan kunde vi också läsa om vår svenska al-Qaedaboss och alla "svenska" muslimer som försöker komma in i Irak för att ansluta sig till någon jihadistisk gruppering.

Att det inte rör sig om vare sig kristna, hinduer, buddhister eller judar är kanske inte så underligt då det inte finns någonting i deras heliga skrifter som till närmelsevis påminner om jihadkonceptet. "In the Muslim community the jihad is a religious duty because of the universalism of the Islamic mission and the obligation (to convert) everybody to islam either by persuasion or by force ... (By contrast) the other religions had no such universal mission and the holy war was (therefore) not a religious duty" Ibn Khaldun.

Jihad är en gudomlig institution inom islam vilket ges av sharian´s föreskrifter. Några mycket respekterade och lagkunniga sunnimuslimska juristers beskrivning av jihad visar dels på dess gudomliga karaktär, dels på dess orthodoxa karaktär och plats inom helt vanlig islam, inte några galningars islam, inte några frifräsares misstolkningar av islam. Islam is islam eller som Erdogan sa "The Term Moderate Islam Is Ugly And Offensive; There Is No Moderate Islam; Islam Is Islam".

"Jihad is a precept of Divine institution. Its performance by cetain individuals may dispense others from it. We Malikis maintain that it is prefeable not to begin hostilities with the enemy before having invited the latter to embrace the religion of Allah excepts where the enemy attacks first. They have the alternative of either converting to Islam or paying the poll tax (Jizyia), short of which war will be declared against them" (Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, jurist av Malikiskolan).

"Sincelawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is Gods´s entirely and God´s word is uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought. As for those who cannot offer resistance or cannot fight, such as women, children, monks, old people, the blind, handicapped and their likes, they shall not be killed unless they actually fight with words and acts" (Ibn Taymiyyah, jurist av Hanbaliskolan)

Institutionen har förvisso negligerats länge och det råder inom islam oenighet om huruvida det endast är khalifen som kan starta upp jihad mot de otrogna eller inte. Värt att notera är dock att ordet och titeln khalifa förutom (the one and only with a seat in Istanbul) också generellt och ur ett större historisk perspektiv har använts av ledare av annan rang inom den muslimska hierarkin, och följdaktligen också har kommit attbeteckna ledare ur ett vidare perspektiv. Att jihaddistisk aktivitet i form av terrorism nu ökar kan delvis ses som ett tecken på ett bättre utgångsläge för att driva jihad, det finns ekonomi och finansiärer, det finns en ökad självkänsla och stolthet över forna militära bragder och hjältedåd, det finns en bitterhet och revanschlystnad mot väst (för det borde ju ha varit den islamska gudsimperialismen som skulle dominerat världen enligt deras sätt att se på saken), och framförallt världen ser idag en gryende islamsk salafistisk väckelse, en reformation, en återgång till det äkta och ursprungliga islam. Det har aldrig rört sig om någon permanent fred med omvärlden för islam, det har bara varit en ovanligt lång vapenvila framtvingad av ett faktiskt ekonomiskt och materiellt underläge. Fred med den icke-muslimska världen är enligt sharia´n inte tillåtet, endast en vapenvila tills man åter igen befinner sig i en sådan position att kampen mot de gudlösa åter kan tas upp i syfte att ersätta alla andra religioner med islam.

"Allah's Apostle said, 'I have been ordered to fight the people till they say: 'None has the right to be worshipped but Allah.' And if they say so, pray like our prayers, face our Qibla and slaughter as we slaughter, then their blood and property will be sacred to us and we will not interfere with them except legally and their reckoning will be with Allah." (Sahih Bukhari 8:387)

Abstract: Two young men Hammad Khürshid and Abdoulghani were today sentenced to 12 and 7 years for planning a jihadi attack in Denmark. It was the third time muslim terrorists were sentenced for planning attacks in Denmark.

M.J

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet inte om du eller dina läsare har läst detta men jag tänkte passa på att tipsa om det.


http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/15/sverige-har-kapitulerat-terroristerna

Xx sa...

Hej Isax!

Skall kolla tipset imorgon. tack

mvh/M.J

Anonym sa...

Etik
Det viste jag för länge sedan. Även i Sverige predikas hat mot Kristna och Judar samtidigt som det sägs bra saker utåt. Dubbel moral. Jag vill bara informera er att vi leva med folk som planerar döda oss i framtiden. Vi måste därför göra något åt det här. Kanske bör förbudet av böcker som predikar hat vara en lösning. www.youtube.com/snabbkurs

Anonym sa...

En amerikansk militär rapport reder ut begreppen om vem som kan starta jihad. Där framgår följande: "I frånvaron av en kalif, vilket varit situationen för sunni-muslimer sedan 1923, behövs inge tillstånd eller statlig deklaration för jihad. Så länge gruppen/individen förstår de existerande skyldigheterna till jihad och förutsättningarna finns (vilket de gör), då behöver gruppen eller individen inte vänta på ett påbud eller en fatwa från någon muslimsk myndighet eller jurist för att utkämpa jihad."

Hela rapporten finns här http://video1.washingtontimes.com/video/RedTeamReport.pdf och uppmärksammades nyligen av Washgington Times i denna artikel http://www.washingtontimes.com/news/2008/oct/20/report-says-terms-jihad-islamist-needed/ . Rapporten bygger på noggranna studier av relevanta muslimska källor.

Xx sa...

Hej Dacke och tack för tipset!

Kul att se att du har återupptagit bloggandet, du behövs.

m.j